Oktreotid Nedir, Nerede Kullanılır?

Oktreotid

Octreotide,   Sandostatin®

Endikasyonlar : Oral sülfonilüre aşırı doz alımı, Özefagal varis kanaması
Doz:

Doz Ayarlamaları:
– Yaşlı : Doz ayarı  clarens % 26 azalırsa eliminasyon t1 / 2:  % 46 artar.
– Böbrek yetmezliği : Diyaliz – clarens ~ % 50 oranında azalan ciddi böbrek yetmezliği olanlarda özel dozaj kurallar mevcut değil
Uygulanması:
– IV puşe : 3 dakika verilir.
– IV infüzyon : 50-200 ml hacmi için NS veya D5W içinde sulandırmak ; 15-30 dakika boyunca infüzyon ile verilir.
Kontrendikasyonları : oktreotid karşı aşırı duyarlılık
Yan Etkileri:

Yanetkileri:

ilaç Etkileşimleri :

Gebelik kategorisi : B
 

Exit mobile version