Pozitif EKG Nedir?

Pozitif EKG Kriterleri

 EKG ne gösterir

İskemi (<20 dk) Sivri simetrik T dalgaları (özellikle transmural iskemide)
T negatiflikleri, ST segmet depresyonları
İnjury (20-40 dk) ST segment yükselmeleri(açıklığı yukarıbakar)
İnfarkt (>1-2 saat) Anormal Q dalgaları > 2mm veya  R dalgasının > %25

 

T dalga değişiklikleri

akut dönem; ST segment değişimleri karşı duvarda resiprokal ST çökmeleri ,T dalgası negatif
Subakut dönem; R voltajında azalma, Q dalgası, T negatifliği, ST çökmesi
Yerleşmiş Mİ; ST izoelektrik, QS, QrS , T dalgaları negaif

EKG’de Risk Belirleme

Yüksek olasılıklı AMI bulguları

Orta olasılıklı AMI bulguları

Düşük olasılıklı AMI bulguları

 EKG ile MI Lokalizasyonu Belirleme

Exit mobile version