Migren Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Migren Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

- Bölüm: Nörolojik Aciller
3437
Migren Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Migren

Migren baş ağrısı ağrı ve daha ileri sinir aktivasyonuna neden olan kan damarlarının vazodilatasyonu ile sonuçlanan birincil bir beyin bozukluğudur.
Migren ile ilgili önemli bilgiler;

 • Migren baş ağrıları aura ile ya da aurasız başlayabilir.
 •  Aurasız migren olguların yarısından çoğunda ağrı çift taraflıdır.
 • Tipik migren baş ağrısı zonklama veya pulsatil karekterdedir.
 • Başlangıçta tek taraflı frontotemporal, göz bölgesinde lokalizedir. Ancak ağrı her yerde baş veya boyun etrafında hissedilebilir.
 • Skalp hassasiyeti görülebilir.
 • Ağrı tipik olarak başın arkasına ilerleyip 1-2 saatte şiddeti artar.
 • Baş ağrısı tipik olarak 4-72 saat sürer. Kadınların hastaların üçte ikisinden fazlasında başağrısı 24 saatten uzun sürer
 • Ağrı fiziksel aktivite ile artmaktadır.

Migen ataklarını tetikleyen faktörler;

Tiramin içeren peynirler, şarap, nitrit koruyucular içeren et, feniletilamin içeren çikolata ve monosodyum glutamat (tat artırıcılar). Açlık, adet, duygusal stres, ilaçlar (özellikle oral kontraseptifler ve nitrogliserin gibi vazodilatatörler) ve parlak ışıklar atakları tetikleyebilir. Hastaların yarısından çoğunun ağrıları haftada bir ve bir günden kısa süren ataklardır. Hamilelikte ve menopozdan sonra remisyonlar yaygındır.

Başlangıç Semptomları

Migren geçiren insanların yaklaşık% 60’ında baş ağrısı başlamadan önce uyarıcı belirtiler oluşmaktadır. Prodromal özellikleri farklılık gösterse de, bireysel olma eğilimindedir.

 • Işık, ses ve kokulara artan duyarlılık
 • Uyuşukluk veya kontrol edilemeyen esneme
 • Gıda isteği
 • Ruh ve ruh hali değişiklikleri (örneğin, depresyon, öfke, coşku)
 • Aşırı susama ve poliüri
 • Iştahsızlık
 • Kabızlık veya ishalbas-agrisi (2)

Aura;

Beyin dokusunda oluşan nörönal hipoaktivite dalgasının oluşturduğu geçici nörolojik belirtilerin bir komplekstir. Genellikle 5-20 dakika içinde gelişir ve en az 60 dakika sürer. Aura görsel, duyusal veya motor veya bunların herhangi bir kombinasyonu olabilir.
Auralar ensık görsel bozuluk olarak ortaya çıkar: Hemianopik görme defektleri, skotomlar ve genişleyen ve perifere doğru yayılan ışık çakmalarıdır.
Gözlenebilir diğer nörolojik belirtiler;

 • Hemiparezi (bu belirti hemiplejik migren tanımlar) Afazi,
 • Karışıklık
 • Parestezi veya uyuşukluk

Tanı Kriterleri

I.H.S. ICHD II (Uluslararası Baş Ağrısı Derneği )
(Aurasız) Migren Tanı Kriterleri

 1. En az 5 kez tekrarlamış ise, B,D deki kriterlere uygun olacak
 2. Baş ağrısı atakları  4-72 saat sürer(tedavi edilmemiş veya başarısız tedavi öyküsü)
 3. Baş ağrısı aşağıdaki özelliklerden en az iki vardır:
  1. Tek taraflı tutulum
  2. Zonklayıcı
  3. Orta veya şiddetli ağrı şiddeti
  4.  Rutin fiziksel aktivite kaçınma veya alevlenmesi  neden olma (örneğin , merdiven yürüme veya tırmanma)
 4. Baş ağrısı sırasında, aşağıdakilerden en az biri: Başka bir bozukluk atfedilen değil 9
  1. bulantı ve / veya kusma
  2. fotofobi ve Sese / gürültüye artmış duyarlılık
 5. Başka bir baş ağrısı nedeni olmadığı dışlanmış olmalıdır.

I.H.S. Auralı Migren Tanı Kriterleri

Tanım: Genelde 5 – 20 dakikada yavaş yavaş gelişen ve 60 dakikadan az süren geri dönüşümlü, fokal nörolojik semptom ataklarıyla kendini gösteren tekrarlayan durum. Sıklıkla aura semptomlarını takiben aurasız migrende görülene benzer baş ağrısı izler. Daha az sıklıkla, baş ağrısında migren özellikleri görülmez veya baş ağrısı hiç yoktur.

Migren Başağrılı Tipik Aura

A.       B – D kriterlerine uyan en az 2 atak
B.       Aşağıdakilerden en az birini taşıyan aura görülür, ancak motor güçsüzlük görülmez: (not: bu durumda hemiplejik migren sözkonusudur)

 1. pozitif belirtiler (titreşen ışıklar, spotlar, çizgiler) veya negatif belirtiler içeren (örn, görme kaybı) tam düzelen görsel semptomlar
 2.  pozitif belirtiler (örn, karıncalanma) ve/veya negatif belirtiler içeren (örn, uyuşma) tam düzelen duyusal semptomlar
 3. tam düzelen disfazik konuşma bozukluğu

C.       Aşağıdakilerden en az ikisi:

 1. homonim görsel semptomlar ve/veya unilateral duysal semptomlar
 2. 5 dakika ya da daha uzun sürede yavaş yavaş gelişen en az bir aura semptomu ve/veya 5 dakikadan uzun sürede görülen birbirini izleyen farklı aura semptomları
 3. her bir semptom 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer

D.       Aura sırasında veya takip eden 60 dakika içerisinde  anlatılan Aurasız migren kriterlerinden B – D’ye uyan ba şağrısı ile başlar
E.        Başka bir hastalıkla ilişkili değildir.
 

Migren Tedavisi

Orta Ağrı Ağır Ağrı Son derece şiddetli
NSAİİ Naratriptan Kuyu içi (IV)
Isometheptene Rizatriptan Opioidler
Ergotamin Sumatriptan (SC, NS) Dopamin antagonistleri
Naratriptan Zolmitriptan
Rizatriptan Almotriptan
Sumatriptan Frovatriptan
Zolmitriptan Eletriptan
Almotriptan DHE (NS / IM)
Frovatriptan Ergotamin
Eletriptan Dopamin antagonistleri
Dopamin antagonistleri
DHE = Dihidroergotamin; NSAID = non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar

İlaç Grupları;

 • Seçici serotonin reseptörü (5-HT1) agonistleri (Triptanlar)
 • Ergot alkaloidleri
 • Analjezikler
 • Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID)
 • Kombinasyon ürünleri
 • Antiemetik

Profilaktik ilaçlar:

 • Antiepileptik ilaçlar
 • Beta bloker
 • Trisiklik antidepresanlar
 • Kalsiyum kanal blokerleri
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)
 • NSAİİ
 • Serotonin antagonistleri
 • Botulinum toksini

 
Ketorolak:

Analjezik İlaçlar halen akut migren ataklarında ilk basamak tedavidir.

30 mg i.v. yada 60 mg i.m. kullanılır.

Metoklopramid: (metpamit )

Dopamin Antagonisti antiemetik ilaçtır. 10 mg intravenöz infüzyon ile verilmelidir.

Proklorperazin:

Dopamin Antagonisti antiemetik ilaçtır.

Dozu 10-20 mg intravenözdür.

Yan etkileri hipotansiyon ve akatizidir.

Klorpromazin: (largactil)
Doz: 7.5mg i.v. verilir.  hipotansiyon için öncesi bolus sıvı verilir.
 
Droperidol:  QT uzmasına neden olabilir

2.5 mg iv yavaş , 5mg i.m.

 
Opiatlar; semptomları arttırma potansiyeli olmasından dolayı tercih .
 ERGOTAMİN VE TÜREVLERİ

 • Dihidroergotamin: Ergot preparatları : Dopamin agonistleri ve triptanların etkinliği nedeniyle, acil serviste atak sonlandırıcı tedavide ergot preparatları terk edilmelidir.

Doz: 1mg i.v. 3 dakikanın üzerinde verilir. bulantı engellemek amacıyla önceden antiemetik verilir.

 • Ergotamin İçeren İlaçlar
  • AVMİGRAN ®(Film Tablet)
  • BELLARGAL® (Draje)
  • CAFERGOT® (Tablet)
  • ERGAFEİN® (Draje)

 
Triptanlar:Bu bileşikler serotonin 5-HT reseptör antagonistleridir. Kardiyovasküler hastalık öyküsü olanlarda dikkatli olunmalıdır. Dihidroergotamin ve diğer ergotların alımından 24 saat içinde kulanılmamlıdır.

Sumatriptan: 6 mg subkutan, 1 saat sonra tekrarlanabilir ya da 25-100 mg oral, 2 saat sonra tekrarlanabilir.

 • IMIGRAN® (Film Tablet)
 • IMIGRAN® (Nazal Sprey)
 • IMIGRAN® Subject (Enjektabl Solüsyon)
 • SUMATRAN® (Film Tablet)
 • SUMATRAN® (Enjeksiyon)

Naratriptan: 1-2.5 mg oral, 4 saat sonra tekrarlanabilir.
Almotriptan: 6.25-12.5 mg oral, 2 saat sonra tekrarlanabilir.
Rizatriptan: 5-10 mg oral, 2 saat sonra tekrarlanabilir.
Zolmitriptan: 1.25-2.5 mg oral, 2 saat sonra tekrarlanabilir.

 • GRAVIS®
 • ZOMIG ®(Film Tablet)

Frovatriptan İçeren İlaçlar

 •  MIGREX® (Tablet)

Eletriptan: 

 • RELPAX ®(Film Tablet)

Olanzapin: 

 • Zyprexa® 10 mg IM Flakon

Doz: 10mg iv

Magnezyum Sülfat:  Onaylanmamış

Doz: 2gr i.v

Metilprednizalon: Onaylanmamış

125mg iv/im

Deksametazon: Ek olarak verildiğinde baş ağrısı sıklığında azalma görülmüş.

10mg i.v.

 

Gebelerde Migren tedavisi

Öncelikle dinlenme ve buz uygulaması gibi nonfarmakolojik tedavi önerilir.
Parasetamol ve Metaklopramidler sınıf B ilaçlardır.
Parasetamoller 3. trimesterde erken doğuma ve amniyonsıvısında azalmaya sebep olabilirler. Metaklopramidler akatiziye sebep oldukları için infüzyoni le verilmeli ve aile bilgilendirilmelidir.
Artan sistolik kan basıncı migren dışı baş ağrısı veya migren bir azalma sıklığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıntılar…