AV Düğümü ileti Bozuklukları

AV Düğümü ileti Bozuklukları

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2508
AV Düğümü ileti Bozuklukları için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Birinci Derece AV Blok

Elektriksel uyarı SA noddan köken alır ve AV noda normal olarak iletilir. Uyarı AV kavşağa ulaştığında ventriküllere iletilmeden önce geçici olarak gecikir.


EKG’ de;

 • Hız  : Normal (60-100/dakika)
 • Ritim  : Düzenli
 • P dalgası  : Normal sinüs P dalgaları
 • P-R aralığı  : 0.20 saniyenin üzerindedir
 • QRS  : Normal
1.av-blok

2° AV Blok-Tip 1

Sinüs uyarısı AV noda normal olarak ulaşır. AV nod yoluyla geçiş daha da uzar. Uyarılardan biri ventriküllere iletilemez.  P-R mesafesi progresif olarak uzar ve bunu takiben bir QRS kompleksi düşer, bir duraklama meydana gelir. Bu olay daha sonraki kardiyak sikluslarda da tekrarlanır.

EKG;

 • Hız  : Genelde yavaş , fakat normalde olabilir.
 • Ritim  : Düzensizdir.
 • P dalgası  : Sinüs P dalgaları vardır ve düzenlidir. QRS komplekslerinden daima daha fazla P dalgası vardır.
 • P-R aralığı  : Değişkendir, progresif olarak uzar ve bir QRS oluşamaz (düşen atım).
 • QRS  : Genellikle normal
2-1.av-blok

2° AV Blok – Tip 2

Uyarılar AV noda normal olarak ulaşır. İmpulslar ara sıra veya daha sık görülen tipi ile düzenli olarak bloke olabilir. P-R aralığı sabittir. Blok aralıklı oluşuyorsa veya iletim oranı değişiyorsa ritim düzensiz olur.

EKG;

 • Hız  : Genellikle yavaş
 • Ritim  : Genellikle düzenli fakat blok aralıklı olarak oluşuyorsa veya iletim oranı değişiyorsa düzensiz olabilir.
 • P dalgası  : Her P dalgasını QRS kompleksi takip etmez.
 • P-R aralığı  : İletilen atımın P-R aralığı değişmez.
 • QRS  : Blok yeri AV nodda ise normal, AV nodun altında ise geniştir.

2-2 av-blok

3° AV Blok

SA noddan çıkan uyarı AV noda iletilemez, tüm uyarılar bloke olur ve hiçbiri ventriküllere iletilemez. Atriumlar genellikle SA noddan aktive olurken, ventriküller diğer pacemaker tarafından ya junctional ya da ventriküler uyarılırlar. Ritim QRS kompleksleriyle ilişkisi olmayan (AV dissosiyasyon) düzenli olarak oluşan P dalgaları ile karakterizedir. Yavaş ve düzenli oluşan QRS kompleksleri vardır

 • EKG özellikleri;
 • Hız  : Atrial hız 60-100 atım/dk iken, ventrikül hızı 40 atım/dk veya altındadır.
 • Ritim  : Düzenli
 • P dalgası  : Sinüs P dalgaları vardır. QRS kompleksleri ile ilişkisi yoktur. P dalgaları QRS kompleksinin içinde görülebilir.
 • P-R aralığı  : Değişkendir.
 • QRS  : Ventriküller AV noda yakın olarak yerleşmiş ektopik  bir  pacemaker  tarafından  aktive oluyorsa normaldir; ventriküler bir ektopik pacemaker tarafından aktive oluyorsa geniştir.
3.av-blok