Krup Nedir, Tedavisi Nasıl yapılır ?

Krup Nedir, Tedavisi Nasıl yapılır ?

- Bölüm: Çocuk Hastalıkları
8021
Krup Nedir, Tedavisi Nasıl yapılır ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Krup (Laringotrekeobronşit)

Krup en çok 6 ay – 3 yaş arasında görülen hava yolu darlığı ile seyreden viral bir hastalıktır.
En sık krup hastalığı etkeni respiratuar sinsityal virüs (RSV) olup, geç sonbahar ve kış aylarında epidemilere yol açar. Daha az sıklıkla parainfluenzavirüs, hastalığa neden olmaktadır.
Krup hastalığı, 1-2 gün önceden burun tıkanıklığı öksürük ve düşük ateşle başlar. Havlar tarzda öksürük, stridor (tiz ve hırıltılı bir ses) ve boğuk ses fok balığının çıkardığı sese benzerdir.

steeple sign, krup
çan kulesi işareti

Krup Tanısı:steeple-cathedral

Krup teşhisi, klinik olarak konulur laboratuvar gereksizdir. Röntgen komplike düşünülen vakalarda istenmelidir. Krupta hava yolu grafisinde görülen bulgu: çan kulesi işareti (steeple sign) dir.

Krup Tedavisi

Krup semptomları hafif, orta veya ağır semptomlar olabilir ve bunların durumu genellikle geceleri kötüleşir. Nadiren hastane koşullarında tedavi gerekebilir.
 

Krup İlaç Tedavisi :

Nebülize epinefrin ve kortikosteroit ilaçları ile tedavi edilir. Soğuk buharın bir faydası yoktur.

Epinefrin:

  • % 2.25’lik rasemik epinefrin 3 ml’lik serum fizyolojik ile  sulandırılıp 6 aydan küçüklerde 0.25 ml (4 damla) ve daha büyüklerde ise 0.5 ml olarak nebülizatörle 20 dakikada verilir.
  • L-epinefrin dozu ise 1/1000’lik solüsyonda 0.5 ml’dir. 0.5 ml+ 3 ml serum fizyolojik ile karıştırılıp nebülizatör ile verilebilir. Etkisi 10 dakika içinde başlayan epinefrin etkinliği yaklaşık 60-90 dakika sürer. Ağır krup vakalarında 30 ile 60 dakika süresince devamlı nebülizasyon da yapılabilir.

Etki: ilk iki saat içinde ‘rebound’gelişebilir veya kardiyovasküler yan etkiler ortaya çıkabileceğinden en az 2 saat hastanede izlenmelidir (4).

Kortikosteroidler:

Viral krupta steroidlerin kullanımı günümüzde kabul edilmiş bir tedavidir. Steroidler antiinflamatuar etkinlikleri nedeni ile larenks mukozasındaki ödemi azaltmaktadırlar.
Steroidler: Krupta hastanede yatış süresini, entübasyon ihtiyacını, entübe olanlarda ventülatörde kalış süresini azaltıyor(2).
Anti-enflamatuar etki: kapiller memran geçirgenliğinde azalma  Submukozada enflamasyon ve ödemde azalma yapar. Dekzametazonun anti-enflamatuvar etkisi 5-6 kat fazladır(3)
Tedavide: prednizolon ( 1-2 mg/kg/gün ) günde 2 ile 3 dozda oral veya deksametazon fosfat (0.6-1 mg/kg ) intramüsküler tek doz, deksametazon şurup veya tablet ( 0.6 mg/kg ) oral tek doz olarak kullanılabilir. Deksometazon P.O. kusuluysa  0,15mg/kg budesonoid nebülizer verilmesi veya İntra müsküler tedavi düşünülür.

  • Dekzametazon oral ( 0.15-0.6 mg/kg ) intramüsküler ( 0.6 mg/kg )
  • Prednizolon (1-2 mg/kg) İ.M/İ.V.
  • Nebulize budezonid (2-4 mg )

 Kaynaklar:

1. Zhang L, Sanguebsche LS. The safety of nebulization with 3 to 5 ml of adrenaline (1:1000) in children: an evidence based review. J Pediatr (Rio J). 2005;81:193-7.
2. Stroud RH, Friedman NR. An update on ınflammatory disorder of the pediatric airway:Epiglottitis, Croup, and Tracheitis Amr. J. Otolaringology2001:4;268-75
3. Rotta AT, Wiryawan B. Respiratory emergencies in children. Respiratory
Care.2003:48;248-60
4. Butte MJ, Nguyen BX, Hutchion TJ, Wiggins JW, Ziegler JW. Pediatric myocardial infarction after racemic epinephrine administration. Pediatrics 1999; 104.URL: http://www. pediatrics.org/cgi/content/full/104/1/e9.