Mekanik Ventilasyon

Mekanik Ventilasyon

- Bölüm: Resusitasyon
1800
Mekanik Ventilasyon için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

• Etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte bunlar henüz yeterli sayıda değildir. • Solunum yetmezliği gelişme riski olan astım atağında erken noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyona bir alternatif olarak denenebilir.
• Ancak rutin kullanımı için daha geniş olgulu serilere gereksinim vardır.mekanik ventilasyon

Yoğun Bakım Tedavisi ve Ventilatör Desteği

• Acil serviste tedaviye yanıtsız veya gittikçe bozulan ağır astım atakları. • Solunum yetmezliğine gidiş. – Oksijen desteğine rağmen düzelmeyen hipoksemi (PaO2< 60 mmHg) ve/veya – Hiperkapni (PaCO2 > 45 mmHg) • Bilinç bozukluğu. • Siyanoz ve sessiz akciğer. •Uzamış nefes darlığı. • Tüm bunlar nedeniyle çok bitkin düşmüş hasta. • Kalp veya solunum arresti.   laringoskop_insert
Entübasyon • Klinik – Kardiak arrest – Solunum arresti veya ciddi bradipne – Ciddi takipne (>40/dk) ve hastanın yorulması – Mental durumda bozulma – Sessiz akciğer
Arter kan gazı –pH< 7.2 – PaCO2>55-70 mmHg veya PaCO2 de 5 mmHg/st artış – Oksijen desteğine rağmen düzelmeye hipoksemi (PaO2< 60 mmHg) – Devam eden laktik asidoz
Ventilatör Ayarları

  • FiO2 1 ile başla SO2>%94 olacak şekilde titre et
  • Tidal hacim 5-6 ml/kg
  • Ventilatör hızı 6-8 nefes/dakika
  • İnspirasyon/ekspirasyon oranı >1:2
  • Minimal PEEP ≤5cmH2O
  • Pik inspiratuar basınç <40cmH2O
  • Hedef plato basıncı <20 cmH2O
  • Efektif nemlilik sağlanması

Taburculuk kriterleri

•Kısa etkili β2 agonistlere 3-4 saatten daha kısa aralıklarla gereksinim olmaması. • SaO2 > %90 olması. (oda havasında) •Hastanın rahatça yürür durumda olması. • Gece ya da sabaha karşı nefes darlığı ile uyanmıyor olması. • Fizik incelemenin normal ya da normale yakın olması. • PEF veya FEV1 değerinin %70’in üzerinde olması. (kısa etkili β2 agonistten sonra) • İnhalerleri düzgün durumda kullanıyor olması, hastanın taburcu olabileceğinin göstergeleridir.

Astım ilişkili ölüm için risk faktörleri

• Önceki ciddi atak. (astım sebebiyle entübasyon veya yoğun bakımda yatış)
• Son bir yılda 2 veya daha fazla yatış veya üçten fazla acil servis başvurusu.
•Aşırı kısa etkili ß-agonist kullanımı.
• Havayolu obstrüksiyonunu hissetmede zorluk veya kötüleşen astım şiddeti.
•Düşük sosyoekonomik durum.
• Tedaviye uyumsuz hastalar.
Psikiyatrik hastalık veya ciddi psikososyal problemler.
•Eşlik eden hastalıklar.(kardiovasküler veya pulmoner)