Klopidogrel Nasıl Kullanılır?

Klopidogrel Nasıl Kullanılır?

- Bölüm: İlaçlar
1313
Klopidogrel Nasıl Kullanılır? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
plavix

Klopidogrel

 • DİLOXOL (Tablet)
 • KARUM (Film Tablet)
 • PİNGEL (Film Tablet)
 • PLANOR (Film Tablet)
 • PLAVIX (Film Tablet)

Bir tormbosit agregasyonunu engelleyen bir ön ilaçdır. Etkinliğini gösterebilmesi için karaciğerde (multipl sitokrom P450 enzim sistemleri üzerinden; en önemlisi CYP2C19) aktif metabolitine çevrilir. Bu metabolit ile ADP ile uyarılan agregasyonu, ADP reseptörüne direkt bağlanarak ve ayrıca trombosit yüzeyinde bulunan ve ADP tarafından uyarılan GPIIb/IIIa kompleksinin etkilerini de takiben bloke ederek antiagregasyon etkisini gösterir. Bu etkisi irreverzibldir.
CAPRIE ilk klopidogrel etkinliğini göstren çalışmaolup vasküler nedenli iskemik serebral ve kardiyak olayları önlemede Aspirin’den daha etkin olduğu bildirilmiştir.
Daha sonra çalışmalar arka arkaya gelişmiş ve CURE ile ST segment elevasyonsuz akut koroner sendromda Aspirin ile kombinasyonunun sadece Aspirine göre vasküler iskemik olayları daha fazla (%20) önlediği, PCI-CURE ile perkütan girişim uygulananlarda ilk 30 günde kardiyovasküler ölüm, MI ve hedef damar revaskülarizasyonunda risk azalması (% 30), ayrıca girişim öncesi ve sonrası tüm kardiyovasküler ölüm veya MI gelişimini de azalttığı (% 31) bildirilmiştir.
CREDO çalışması ile uzun dönemde ikili tedavinin etkin olduğunun bildirilmesi (MI, inmede ve Ölümde  %27 azalma) yanı sıra perkütan girişim öncesi klopidogrel’e uygun başlanma zamanı da bu çalışma ile öğrenilmiştir.

Klopidogrel başka ilaçlarla kullanılınca etkinliği değişir mi?

CYP450 enzim sistemi üzerinden işleyen statinler (atorvastatin, simvastatin) ile proton pompa inhibitörleri (omeprazol) gibi ilaçlarla kullanımında etkinliği azalır. Bu ilaçlara alternatif olarak H2 reseptör blokerleri veya pantoprozol tercih edilebilir.

Klopidogrel etkinliği her insanda aynı mıdır?

Klopidogrelin genetik heterojeniteye bağlı olarakta etkinliğinin azaldığı bilinmektedir. Bu amaçla bugün için klinik kullanımda bulunan laboratuvar etkinlik testleri vardır. Etkinliğinin azaldığı durumda ise yapılacak olanlar; dozu arttırmak, mevcut dozun yanına daha zayıf etkili diğer bir antiplatelet ajan eklemek (dipiridamol, silostazol), veya diğer bir yeni P2Y12 inhibitörü ile ilacı değiştirmektir..
TRITON-TIMI 38 çalışmasında Clopidogrel ile Akut koroner sendrom hastalarında perkütan girişim yapılacak olanlarda karşılaştırılmış ve Clopidogrel’e oranla % 19 rölatif risk azalmasına (kardiyovasküler nedenli ölüm, nonfatal MI, nonfatal inme) neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca aynı çalışmada erken ve geç stent trombozu gelişiminde de % 52’lik bir azalma bildirilmiştir. Olumlu etki özellikle yüksek riskli grupta (Diabetik, ST elevasyonlu MI) ilk 3 günden itibaren saptanmıştır.

Dikkat edilmesi gereken durunmlar

Bu ilaç için dikkat edilmesi gerekli olan en önemli 2 nokta; daha önceden geçirilmiş serebrovasküler olay, yüksek kanama riskli hastalarda (Yaş ≥75, kilo < 60 kg, kanamayı arttırıcı ilaç kullananlar, açık kalp cerrahisi yapılacaklar) bu ilaç kullanılmamalıdır. Bu ilaç özellikle primer perkütan girişimlerde, diabetik ve ST elevasyonsuz MI’da, stent trombozu ile geri gelen Clopidogrel kullananlarda özellikle kullanılabilir.

TTP (trombositopenik purpura) veya hemofili gibi kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğu; TIA da
TIA da dahil olmak üzere inmenin öyküsü ;
Mide ülseri veya ülseratif kolit; böbrek hastalığı;
Prasugrel, tikagrelor veya tiklopidin gibi klopidogrel gibi ilaçlara karşı alerji olması
Klopidogrel gıda ile veya olmadan alınabilir.

Gebelikte ve laktasyonda kullanımı:

Gebelik Kategorisi: B Bu ilaç anne karnındaki bebeğe zarar vermesi beklenmez. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Çocuklar ve gençlerde kullanımı:
18 yaşından küçük hastalarda güvenilirliği ve etkinliği tesbit edilmemiştir.

Eğer bir klopidogrel almayı unutursam ne olur?

Unutulan dozun alma vakti çok geçti ise bu doz atlanır sonraki dozlardan devam edilir. Unutulan doz için ekstra ilaç almaya gerek yoktur.
 

Klopidogrel kullanımının durdurulması gereken durumlar

 • Burun kanaması veya durmayan kanamalar
 • Kanlı veya katran karası dışkı, kan veya kahve telvesi renginde kusma;
 • Soluk cilt, zayıflık, ateş veya sarılık (cildin veya gözlerin sararması);
 • kolay morarma, aşırı kanama (burun, ağız, vajina veya rektum), cildinizin altında mor veya kırmızı noktalar
 • kalp krizi semptomları – göğüs ağrısı veya baskısı, çene veya omuza yayılmış ağrı, mide bulantısı, terleme
 • inme belirtileri – ani uyuşma ya da güçsüzlük (özellikle tek taraflı), ani şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, denge ve konuşma sorunları.

 

Klopidogrel doz bilgileri

Akut Koroner Sendrom İçin Normal Erişkin Doz:
Unstabil Angina (UA) / ST yükselmeyen miyokard enfarktüsü (NSTEMI): Yükleme dozu: 300 mg oral olarak bir kez -idame dozu: 75 mg oral yoldan günde bir kez
ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI):  Yükleme dozu: 300 mg oral olarak bir kez (İSTEĞE BAĞLI) -idame dozu: 75 mg oral yoldan günde bir kez, trombolitik veya trombolitik olmadan

İskemik İnmede Erişkin Dozu: 75 mg oral yoldan günde bir kez
Miyokard İnfarktüsü İçin Erişkin Dozu: 75 mg oral yoldan günde bir kez
Periferik Arteryal Hastalık için Erişkin Doz: 75 mg oral yoldan günde bir kez
 
 
 
 
Kaynaklar:

 1. John J, Koshy SK (2012). “Current Oral Antiplatelets: Focus Update on Prasugrel”. Journal of American Board of Family Medicine. 25 (3): 343–349. PMID 22570398.
 2. Jneid H, Anderson JL, Wright RS, Adams CD, Bridges CR, Casey DE, Ettinger SM, Fesmire FM, Ganiats TG, Lincoff AM, Peterson ED, Philippides GJ, Theroux P, Wenger NK, Zidar JP, Anderson JL (August 2012). “2012 ACCF/AHA focused update of the guideline for the management of patients with unstable angina/Non-ST-elevation myocardial infarction (updating the 2007 guideline and replacing the 2011 focused update): a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines”. Circulation. 126 (7): 875–910. PMID 22800849. doi:10.1161/CIR.0b013e318256f1e0.
 3. Hogan DF, Andrews DA, Green HW, et al. (2004). “Antiplatelet effects and pharmacodynamics of clopidogrel in cats”. J Am Vet Med Assoc. 225 (9): 1406–1411
 4. Collet JP, Hulot JS, Pena A, Villard E, Esteve JB, Silvain J, Payot L, Brugier D, Cayla G, Beygui F, Bensimon G, Funck-Brentano C, Montalescot G (January 2009). “Cytochrome P450 2C19 polymorphism in young patients treated with clopidogrel after myocardial infarction: a cohort study”. The Lancet. 373 (9660): 309–17. PMID 19108880. doi:10.1016/S0140-6736(08)61845-0.