Göğüs Ağrısı

Göğüs Ağrısı

- Bölüm: Kardiyak Aciller
1515
Göğüs Ağrısı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Göğüs Ağrısına Yaklaşım

Onset Provocation Quality Radiation Lokalizasyon : Genelde retrosternal (epigastriumdan başlayabilir) Yayılım : Göğüs heriki yanı ,her iki kol,ön kol,omuz,boyun,çene,sırt(C8-T4,5) Şiddeti : Genelde şiddetli ve Kreşendo İstirahat ve dilaltı nitratlara yanıt yok.Opiatlar özellikle morfin ağrıyı keser. Süresi : Genellikle 30 dk. dan uzun Karakteri : Ezici,baskı duygusu,sıkıştırıcı,yanıcı,hazımsızlık duygusu,göğüste ağırlık(nadiren kesici ve bıçak saplanır tarzda) , 24-48 saat rezidü Nedeni : İskemik ancak nekrotik olmayan miyokarddan,lokal sinir uçlarına salgılanan adenozin ve laktat gibi medyatörlerdir. gogus-agrisi Diğer Semptomlar: Bulantı-kusma Vagal Rx aktivasyonu ve sol ventrikül inferoposterior duvarındaki sensorinörinal reseptör stimülasyonu Bezold-Jarisch refleksi, diyare,inatçı hıçkırık,başdönmesi,baygınlıkduygusu,soğuk terleme,ölüm korkusu

Koroner Risk Faktörleri

Major

 • Yaş : Erkek> 45
 • Kadın >55 yada erken menapoz
 • Aile Öyküsü : I. Derece akraba erkek 55 ,kadın 65 yaş önce infarktüs yada ani ölüm
 • Sigara
 • HT > 140/90 mmHg yada antihipertansif tedavi alıyor
 • Total Kolesterol > 200 mg/dl , LDL >130 mg/dl
 • HDL< 40 mg/dl
 • DM

Değişmez :

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Irk
 • Heredite
 • ACE genotipi
 • Lipop(a) düzeyi
 • Hemostatik faktörler
 • Familyal Dislipidemi

Trombosit Agregasyonu ile plak rüptürünü proveke eden tetikleyici olaylar :

 • Sigara
 • Orta ağır derece fizik aktivite emosyonel stres Ateş,taşikardi,ajitasyon,hipoksi, Hipotansiyon
 • Genel cerrahi,CABG,KAG,PTCA
 • Kardiyak travma
 • Koroner arter diseksiyonu
 • Solunum yolu enfeksiyonları,pulmoner emboli
 • Serum hst ,yabanarısı sokması,allerjik koroner vazospazm
 • Kokain,amfetamin,ergot,tutkal koklama
 • Nörolojik bozukluklar

Sirkadiyen ritm : sabah 06.00-12.00 pik (plazma katekolamin,kortizol,trombosit agregabilitasi yüksek) (Bbloker,ASA,sigara,önceki kalp yetmezliği-Mİ,DM ve nonQ Mİ hariç)

Prodromal semptomlar : %20-60 Mİ öncesi

 • En sık göğüs ağrısı %60-80(UAP niteliğinde)
 • Nefes darlığı
 • Çabuk yorulma,halsizlik
 • Çarpıntı