Travma Odaklı Sonografik Tahmin (TOST)

Travma Odaklı Sonografik Tahmin (TOST)

- Bölüm: Radyoloji
2253
Travma Odaklı Sonografik Tahmin (TOST) için yorumlar kapalı

 

TOST, travma hastalarına yatak başı yapılan doyurucu tetkike denilir.

Subksifoid bakıda perikardiyal efüzyon görülmekte 

Sağ koronal interkostal oblik bakıda morrison poşunda serbest sıvı görülmekte


 
 

İnterkostal alanda beklenmeyen plevral efüzyon 

Transvers pelvik bakıda mesane posteriorunda serbest sıvı görülmekte 

TOST’ta

 • Bir kez yapılan TOST normal bile olsa klinik şüphe halinde tekrarlayan TOSTLAR yapılmalıdır.
 • Trendelenburg pozisyonunda morrison poşu daha iyi değerlendirilir.
 • Ters Trendelenburg pozisyonunda pelvik ve plevral alan daha iyi değerlendirilir.
 • Serbest sıvı her zaman kan değildir (asit, kist rüptürü, peritoneal diyaliz sıvısı).
 • Solid organ yaralanması olmasına rağmen TOST normal olabilir (mesane rüptürü, retroperitoneal kanama).
 • Batın içi pıhtılaşmış kan TOST’ta fizyolojik yağ dansitesi görünümü verebilir.
 • Foley sonda öncesi pelvik bakı yapılmalı.
 • Pnömotoraks hattı hemen prob önü görünüm verir. Derin alanlara bakı anlamsızdır.
 • İki taraflı plevral sonografi uygun olabilir ama bilateral pnömotoraksta (çöldeki kutup ayısı) yanlış negatiflik olasıdır.
 • TOST bol ışıkta yapılmalıdır ancak dikkat edilmesi gereken nokta ışığın yeterince kısık olmaması halinde lezzet kalitesinin azalacağıdır.
 • TOST’un içinden sürprizlerin çıkması istenmiyor ise sayılan koşullara uyulması tavsiye edilir.