Gebelerde Supraventriküler Taşikardi

Gebelerde Supraventriküler Taşikardi

- Bölüm: Kardiyak Aciller
4759
2
@AYDIN SARIHAN

Genel popülasyonda olduğu gibi, hamile kadınlarda SVT en yaygın AVNRT ve AVRT formları görülür. SVT gebelik sırasında ortaya çıktığında anne ve fetus risk altındadır. Tüm sık kullanılan antiaritmik ilaçlar plasentayı geçmektedir. Hamile kadınlardaözellikle ilk üç ayında farmakolojik tedaviden kaçınılmalıdır.

Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ESC kılavuzları Önerileri

 1. Gebelikte SVT yönetimi gebe olmayan hastada yaklaşım önemli ölçüde farklı değildir.
 2. İlk basamak tedavi en önemli tedavi vagal manevralar ve ilaçlardan oluşmaktadır.
 3. Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda, elektriksel kardiyoversiyonu iyi tolere eder. (ACC / AHA Sınıf I öneri, Kanıt C Düzeyi)  Senkronize elektriksel kardiyoversiyo özellikle farmakolojik tedaviye dirençli SVT için gerekli olabilir. Doğru elektrik akımın fetusa ulaşımının önemsiz olduğu düşünülmektedir. Önemli komplikasyonu geçici fetal disritmi olabilir. Kardiyoversiyon sırasında fetal kalp hızının izlenmesi tavsiye edilir. Malign aritmi için gebelerde implante cihazlar kullanılabilir.
Gebe hastalarda SVT Tedavi Önerileri
 1. SVT, vagal manevralar (ACC / AHA Sınıf I öneri, Kanıt C Düzeyi) ile stabil hastada İlk seçenek olmalıdır, başarısız olursa, adenozin tedavisi verilir. (ACC / AHA Sınıf I öneri, Kanıt C Düzeyi). Adenozin başarısız olursa, diğer antiaritmikler gerekli olabilir ve bunların kullanımı riski devam eden SVT riskine göre karar verilir.
 2. β-bloker genellikle (ACC / AHA Sınıf IIa öneri, Düzeyi gebelikte güvenli olarak kabul edilir Kanıt C) . Beta-blokerler maternal hipertansiyon ve kalp sorunları tedavi etmek için, gebelikte yaygın kullanılmaktadır ve genellikle iyi tolere edilir.  Beta-blokerler AV düğüm bloke edici ilaç iletim ivme yol açabilir Wolf-Parkinson-White sendromunda ilk tercih edilen ajanlardır. 
 3. Kardiyoselektif β-1 blokerleri (metoprolol) β-2 aracılı periferik vazodilatasyon ve uterus relaksasyonu ile daha az yan etki avantajı nedeniyle tercih edilmektedir. 
 4. Verapamil ve diltiazem iki başarılı SVT ilacı (ACC tedavisinde gebelikte kullanılmıştır / AHA Sınıf IIb öneri, Kanıt C Düzeyi). Verapamil, bir kalsiyum kanal-bloke edici ajan,  SVT yi sinüs ritmine dönüştürmede adenozin kadar etkilidir. Periferik vazodilatasyon gibi olumsuz  yan etkileri vardır. SVT tedavisi için gebelikte güvenli kullanım raporları vardır.
 5. WPW sendromu ve nedeni bilinmeyen geniş kompleksli taşikardiler atriyal fibrilasyon veya flutter için, prokainamid gebelikte tercih edilen tedavi yöntemidir.  Wolf-Parkinson-White sendromu olan bir hastada, anestezi indüksiyonu esnasında meydana gelen bir SVT’yi sonlandırmak için fenilefrin tercih edilmiş ve iyi sonuç alınmıştır.
 6. Amiodaron fetus üzerinde birden fazla olumsuz etkileri nedeniyle gebelik sırasında güvenli olarak kabul edilmez, sadece risk ve faydaların dikkatli bir değerlendirme sonra diğer tedavilere dirençli tehdit eden durumlar yaşam için kullanılmalıdır. Amiodaron fetal toksisite potansiyel teratojenik etkileri raporlanmasına rağmen hamilelik sırasında güvenli kullanım raporları vardır.
 7. SVT tedavisi için gebelikte güvenli olarak kabul Diğer ilaçlar digoksin, flekainid ve kinidin dahil. Digoksin zarar vermeden maternal ve fetal endikasyonlar için gebeliğin her aşamasında kullanılmaktadır.

Referanslar

 1. Nelson-Piercy C. Type of obstetrics handbook , 2nd edition. London: Martin Dunitz, 2.002 ; 22 -3
 2. Oakley C. during Pregnancy Heart Disease , 1st edn. London: British Medical Association, 1997 in ;248 -9
 3. Tawam M, Levine J, Mendelson M, Goldberger J, A Dyer, paroxysmal supraventricular tachycardia pregnancy on Kadish A. effect of J Cardiol Am in 1993 ; 72: -40 838
 4. Shotan A, Ostrzega E, normal pregnancy and palpitations with arrhythmia Mehra A. the incidence of dizziness and fainting J Cardiol Am 1.997 ; 79 : 1.061 -64
 5. Gleicher N, Mellor J, Sandler, RZ, Süllüm pregnancy S. Wolf-Parkinson-White syndrome. Obstet Gynaecol 1.981 ; 58 : 748 -52

2 Comments

 1. lidokain hakkında bir öneri varmı ? gebelikte kullanımı konusunda

  1. Aydın SARIHAN

   Antiaritmikler kategori C’de! Doğmamış çocukta bradikardi, asidoz, merkezi sinir sistem toksisitesi yapabilir. Uzak durun…

Yorumlara kapalı