Akut Apandisit için önemli bilgiler

Akut Apandisit için önemli bilgiler

- Bölüm: Cerrahi Aciller
5385
Akut Apandisit için önemli bilgiler için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 Akut Apandisit için dikkat edilmesi gereken durumlar

 • İdrar tetkiki, idrar yolu enfeksiyonu dışlamada kullanılıyor. Ancak 1/3 olguda pyüri/hematüri görülüyor.
 • CRP, PNL ve WBC değerlerinin normal olması yüksek negatif prediktif değere sahip
 • Distal apandisit US ‘de yanlış negatif olabilir.
 • Mc-Burney noktasında sadece %4 hastada apandiks bulunuyor.
 • Spesifite: BT %94; USG %93
 • Sensitivitesi BT %94; USG %83
 • Sensivite ve spesivitesi en yüksek görüntülemem Rektal kontrastlı BT (sens:%97, spes:%97
Diagnostik Bulguların  Sensifite ve Spesifiteleri
 Rovsing Bulgusu Psoas Bulgusu Obturatuvar Bulgusu McBurney Bulgusu
Sensivite %  22-68 %  13-42 % 8 % 50-94
Spesifite %  58-96 %  79-97 % 94 %  75-86

Anatomik çalışmada apandiksin yerleşimi:

 • En sık parakolik/retrokolik alanda-%65 yerleştiği görülmüş .
 • İliak fossada– %31
 • Retroçekal– %2.5
 • Periçekal/periileal – %1.5 yerleştiği görülmüş.
 • Mc-Burney noktasında – Sadece %4 hastada apandiks bulunuyor.

Laboratuvar testleri;

 • Spesifik bir test yoktur,
 • En sık kullanılan parametre WBC Poz LR; 1.59-2.7 neg LR; 0.25-0.50,WBC≥15000 ise poz LR; 3.47
 • WBC tetkikinin tekrarlanması tanıda yararlı değil.
 • TiT, İYE dışlamada kullanılıyor fakat apandisitli olguların 1/3’ünde pyüri/hematüri görülüyor.
 • CRP tek başına yararlı değil. (LR;4.24) WBC değeri ile kombine edilmesi daha anlamlı bulunmuş. (LR; 23.32)
 • CRP, PNL ve WBC değerlerinin normal olması yüksek negatif prediktif değere sahip.

ALVARADO Skorlama sistemi;

Alvarado Skorlama Sistemi  (MANTRELS)
Major Kriterler Puan
Sağ alt kadranda hassasiyet
2
Lökositoz ≥10.000
2
Minör Kriterler 1
Abdominal Ağrı sağ alt kadrana migrasyonu 1
Bulantı/kusma 1
İştahsızlık 1
Rebound 1
Ateş  > 37.3 ‘C 1
Nötrofili (hücre sayımın sola  kayma) 1

Test Sensivitesi : % 72
 

Skorlara Göre Hasta Yönetimi
Alvarado  Skor< 4 Apendisit olasılığı düşük <4  Ek görüntülemeye gerek yok%5’ inde apandisit saptanmış.
Alvarado  Skor 5-6 Akut Apandisit olabilir 4-6  Abdomen BT%36’sında apandisit saptanmış
Alvarado  Skor 7-8 Akut Apandisit olması muhtamel >6  Cerrahi Konsültasyon%78’inde apandisit saptanmış.
Alvarado  Skor 9-10 Akut Apandisit yüksek olasılıkta

 
 
 
  Akut Apandisit
Akut Apandisit Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsü

Yapılan çalışmalarda tanı koymada BT, USG’ den daha üstün bulunmuş, BT’ nin sensitivitesi daha yüksek, spesiviteleri benzerdir.

Diagnostik Testlerin Senfivite Ve Spesifiteleri
Ultrasound Bilgisayarlı Tomografi
Sensivite % 35-98 % 91- 98
Spesifite % 71- 98 % 75-93
apendikolit
Apendikolit

Abdomen BT mi, odaklanmış BT mi çekelim?

 • Kontrastsız BT: sensitivite %93, spesifite %98
 • İV ve oral kontrastlı BT sens: %93, spes:%93
 • Rektal kontrastlı BT sens:%97, spes:%97

Apandisit tanısı için çekilecek BT ‘de kontrast vermeye gerek var mı?

İv ve oral kontrastlı, Rektal kontrastlı ve kontrastsız BT’ leri karşılaştıran çalışmada:

 Apandisit için Abdomen Bilgisayarlı Tomografisi
İv Ve Oral Kontrastlı BT  Rektal Kontrastlı BT Kontrasız BT
Sensivite %100 %  93 % 90
LR %  0 % 0.07 % 0.12
 • Oral kontrastlı Odaklanmış BT ile Oral+iv kontrastlı abdomen BT kıyaslandığında;
  • Oral kontrastlı odaklanmış BT sens: %76 neg LR: 0.26
  • Oral ve iv kontrastlı abdomen BT sens: %91 neg LR: 0.1
Apandisit için Abdomen Bilgisayarlı Tomografisi
Odaklanmış İv Ve Oral Kontrastlı BT  Odaklanmış İv   Kontrastlı BT 
Sensivite %91 %  76
LR %  0.1 % 0.26
 • Oral kontrast apandisit tanısı koymada fayda sağlamıyor.
 • İv kontrast apandiks ve çevre dokuda inflamasyonu gösteriyor.
 • Oral ve iv kontrast kullanımı karın ağrısı diğer nedenlerinin tanısı koymada faydalı.

USG; Sensitivitesi BT ile kıyaslandığında düşük USG’ nin negatif olması tanıyı dışlatmaz.

apandisit
USG Apandisit Hedef İşareti

Apandisitin USG Bulguları

 • Heterojen duvar
 • Lümende gaz olmayışı
 • Komprese olmayan lümen
 • 6 mm üzerinde çap (%98 sensitif)
 • Apandiks taşların görülmesi

Doppler inceleme inflamasyonda artmış kanlanmayı göstermede etkili. Doppler incelemeyle USG sensitivitesi artar. Nekroz ve rüptürde kanlanma azalır,etkinliği azalır.
MRI:
Apandisitte MRI kullanımı sınırlı.Yapılan bir çalışmada gebelerde USG ile kıyaslandığında tanı koymada daha başarılı bulunmuş.
TEDAVİ:
Perioperatif dönemde AB verelim mi?
– AB verilen grupta yara yeri enfeksiyonu ve intraabdominal abse görülme olasılığı azalıyor.
• Açık/laparoskopik cerrahi arasında fark var mı?
– Laparoskopik cerrahilerde yara yeri enfeksiyonu görülme olasılığı az ve iyileşme daha erken ancak intraabdominal abse görülme olasılığı artıyor.

Yazar: Dr. Aydın SARIHAN