Akut Apandisit için önemli bilgiler

 Akut Apandisit için dikkat edilmesi gereken durumlar

Diagnostik Bulguların  Sensifite ve Spesifiteleri
 Rovsing Bulgusu Psoas Bulgusu Obturatuvar Bulgusu McBurney Bulgusu
Sensivite %  22-68 %  13-42 % 8 % 50-94
Spesifite %  58-96 %  79-97 % 94 %  75-86

Anatomik çalışmada apandiksin yerleşimi:

Laboratuvar testleri;

ALVARADO Skorlama sistemi;

Alvarado Skorlama Sistemi  (MANTRELS)
Major Kriterler Puan
Sağ alt kadranda hassasiyet
2
Lökositoz ≥10.000
2
Minör Kriterler 1
Abdominal Ağrı sağ alt kadrana migrasyonu 1
Bulantı/kusma 1
İştahsızlık 1
Rebound 1
Ateş  > 37.3 ‘C 1
Nötrofili (hücre sayımın sola  kayma) 1

Test Sensivitesi : % 72

Skorlara Göre Hasta Yönetimi
Alvarado  Skor< 4 Apendisit olasılığı düşük <4  Ek görüntülemeye gerek yok%5’ inde apandisit saptanmış.
Alvarado  Skor 5-6 Akut Apandisit olabilir 4-6  Abdomen BT%36’sında apandisit saptanmış
Alvarado  Skor 7-8 Akut Apandisit olması muhtamel >6  Cerrahi Konsültasyon%78’inde apandisit saptanmış.
Alvarado  Skor 9-10 Akut Apandisit yüksek olasılıkta

 


Akut Apandisit Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsü

Yapılan çalışmalarda tanı koymada BT, USG’ den daha üstün bulunmuş, BT’ nin sensitivitesi daha yüksek, spesiviteleri benzerdir.

Diagnostik Testlerin Senfivite Ve Spesifiteleri
Ultrasound Bilgisayarlı Tomografi
Sensivite % 35-98 % 91- 98
Spesifite % 71- 98 % 75-93
Apendikolit

Abdomen BT mi, odaklanmış BT mi çekelim?

Apandisit tanısı için çekilecek BT ‘de kontrast vermeye gerek var mı?

İv ve oral kontrastlı, Rektal kontrastlı ve kontrastsız BT’ leri karşılaştıran çalışmada:

 Apandisit için Abdomen Bilgisayarlı Tomografisi
İv Ve Oral Kontrastlı BT  Rektal Kontrastlı BT Kontrasız BT
Sensivite %100 %  93 % 90
LR %  0 % 0.07 % 0.12
Apandisit için Abdomen Bilgisayarlı Tomografisi
Odaklanmış İv Ve Oral Kontrastlı BT  Odaklanmış İv   Kontrastlı BT 
Sensivite %91 %  76
LR %  0.1 % 0.26

USG; Sensitivitesi BT ile kıyaslandığında düşük USG’ nin negatif olması tanıyı dışlatmaz.

USG Apandisit Hedef İşareti

Apandisitin USG Bulguları

Doppler inceleme inflamasyonda artmış kanlanmayı göstermede etkili. Doppler incelemeyle USG sensitivitesi artar. Nekroz ve rüptürde kanlanma azalır,etkinliği azalır.
MRI:
Apandisitte MRI kullanımı sınırlı.Yapılan bir çalışmada gebelerde USG ile kıyaslandığında tanı koymada daha başarılı bulunmuş.
TEDAVİ:
Perioperatif dönemde AB verelim mi?
– AB verilen grupta yara yeri enfeksiyonu ve intraabdominal abse görülme olasılığı azalıyor.
• Açık/laparoskopik cerrahi arasında fark var mı?
– Laparoskopik cerrahilerde yara yeri enfeksiyonu görülme olasılığı az ve iyileşme daha erken ancak intraabdominal abse görülme olasılığı artıyor.

Yazar: Dr. Aydın SARIHAN

 

Exit mobile version