ABCD2 Geçici İskemik Atak Risk Sınıflaması

ABCD2 Geçici İskemik Atak Risk Sınıflaması

- Bölüm: Nörolojik Aciller
3539
ABCD2 Geçici İskemik Atak Risk Sınıflaması için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

ABCD 2 Risk Sınıflaması

Transient İskemik Atak(TIA) hastalarını yönetiminde kullanılan bir risk sınıflamasıdır. Transiyent iskemik ataklar ilk iki gün içinde inme geçirmektedir. ABCD2 skorlaması ile 2 günlük inme risk skoru belirlenir. Yüksek risk kriteri saptananları hastane yatışına karar verilir.

ABCD2   Kriterleri Puan
(Age)   Yaş  ≥60 1
Blood pressure)       Sistolik Arter basıncı > 140 mm Hg veya diastolik ≥ 90 mmHg                                  1
(Clinical features) klinik özellikler
o   Hemiparezi
o   Güçkaybı olmaksızın konuşma bozukluğu                        
 
 
2
1
(Duration) semptomların süresi

    •  ≥60dakika
    • 10-59 dakika
 
1
1
Diyabet 1

 

ABCD2 Skorunun Kullanımı [1]

 

ABCD2 Skoru iki Günlük inme Riski Yorum
 Düşük 0-3 % 1.0 Hastane yatışı gerekmez başka endikasyon yoksa(örn. Af)
Orta 4-5 % 4.1 Çoğu durumda yatırılır
Yüksek 6-7 % 8.1 Hastane yatışı gereklidir


ABCD2

ABCD2 Puanı için TIA Riski

Kaynak:
[1] Johnston SC, Rothwell PM, Huynh-Huynh MN, Giles MF, Elkins JS, Sidney S, “Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischemic attack,” Lancet, 369:283-292, 2007