Silibinin Nedir ?

Silibinin Nedir ?

- Bölüm: İlaçlar
3624
Silibinin Nedir ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Silibinin

Farmasötik Şekiller

Legalon ® SIL, 350 mg silybin dihidrojensüksinat içeren ampul, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ulusal Zehir Merkezinden sağlanabilir.

Kullanıldığı Durumlar

  • Amanita phalloides mantarına bağlı zehirlenmede akut karaciğer hasarının tedavisi
  • Parasetamol, diğer ilaç ve kimyasallara bağlı zehirlenmelerde karaciğer hasarının önlenmesi

Kullanılmaması Gereken Durumlar

Bildirilmemiştir.

Yan Etkiler

Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, anoreksi, ürtiker, kaşıntı ve anaflaksi gibi alerjik reaksiyonlar Gebelikte Kullanımı Teratojenik etkisine ilişkin bilgi yoktur.

İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

Silibinin karaciğerde bazı mikrozomal enzimlerin aktivitesini inhibe ederek bu enzimlerle metabolize olan ilaçların (amitriptilin, diazepam, klozapin, varfarin, mirtazapin, ketokanozol) kan düzeylerini artırır.

Doz ve Veriliş Yolu

  • Zehirlenmeyi izleyen ilk 48 saat içinde verilmeli ve tedaviye başlandıktan sonra 48-96 saat sürdürülmelidir.
  • Amanita phalloides türü mantar zehirlenmesinde yükleme dozu ven içine 5 mg/kg 1 saatte verildikten sonra 20 mg/kg/gün 2′şer saatlik aralıklarla 4 kezde infüzyonla ya da sürekli infüzyonla uygulanır. Karaciğer işlev testleri normale dönünceye dek devam edilir.
  • Toksik hepatitte ağız yoluyla 420 mg/gün (1 ya da 2 doza bölünerek) verilir.

Silibinin-ilac