Uzunkol Posterior Atel

Uzunkol Posterior Atel

- Bölüm: Ortopedik Aciller
2792
Uzunkol Posterior Atel için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Uzunkol posterior atel endikasyonları

  1. Dirsek-önkol yaralanması
  2. Distal humerus fraktür
  3. İkili önkol fraktür
  4. Unstabil proksimal radius veya ulna fraktürü (sugar-tong tercih edilir.)

Supinasyon-pronasyonu tam anlamıyla engellemez.Komplex veya anstabil distal önkol frak.de tercih edilmez

atel uzun posterior

Double Sugar Tong

ENDİKASYONLARI
Sugar Tong Double

  1. dirsek ve önkol frak.:prok-orta-distal radius ve ulna frak.
  2. Flex-ext,pron-supin.sınırladığı içindistal önkol ve dirsek fraktürlerinde etkilidir.
colles fraktürü
Colles Kırığı