Önkol Volar Atel

Önkol Volar Atel

- Bölüm: Ortopedik Aciller
2310
Önkol Volar Atel için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

ÖNKOL VOLAR ATEL ENDİKASYONLARI

-El-elbileği yumuşak doku yaralanması;burkulma,karpal tünel gece ateli
-Elbileği frak,2.-5. Metakarp frak.
-Dorsal atel eklemek stabilliği artırır.(sandwich atel)
-Distal radius veya ulna frak.de kullanılmaz
Elbileği yaralanmaları ,2,3,4 metakarpal shaft kırıkları