Nitrogliserin İçeren İlaçlar

Nitrogliserin İçeren İlaçlar

- Bölüm: İlaçlar
9594
1
@AYDIN SARIHAN

İntravenöz Nitroglisersin

 Perlinganit, Nitronal ampül ticari formlarıdır.
Arteriyoler dilatasyon ve venodilatasyon yaparak etki gösterirler.

 • İntravenöz olarak verildiğinde etki hemen başlar. Yarı ömrü 4 dakikadır.

İntravenöz Nitroglisersin Endikasyonları

 • Miyokardiyal iskemide kullanılır (koroner vazodilatatör etki)
 • ASAP, MI ya da AC ödemi şeklinde komplikasyon /uç organ hasarı oluşturan hipertansiyonda (moderate hypertension) tercih edilmesi gereken ilaçtır.
 • Hipertansif Acillerin Tedavisinde Kullanımı:
 • Başlangıç infüzyon hızı: 5-20 mikrogram/dk(dakika)
 • Her 5 dk da bir 5 mikrogram/dk’lık artırılır.

Yan Etkiler ve Kontrendikasyonlar:

 • Başağrısı, taşikardi, bulantı, kusma, hipoksi, hipotansiyon

 

Uygulanma Şekli (Perlinganit ampul infüzyonu)

 • 1 ampul Perlinganit, Nitronal = 10 mg gliserol trinitrat.
 • % 0.9 NaCl veya %5 dekstroz solusyonunda, Cam şişede verilmeli,
 • İnfüzyonun başlangıç hızı: 10-100 mikrogram/dk
 • Yakın hemodinamik takip gerekir.

Doz ayarlama ve başlama örneği:

 • 100 cc İzotonik + 1 amp Perlinganit 6cc/saat (10 mcg/dk) infüzyona başlanır veya
 • 2 amp. Perlinganit +  %5  500 cc dekstroz ; başlangıç hızı 15 cc/saat (10 mikrogram/dk) verilebilir.
izosorbitdinitrat

Sublingual Nitrogliserin

İsordil 5mg tablet ve Nitrolingual Pump 0.4 mg’ lık sprey formu vadır.

Kullanılış Şekli: Ağız mukozasından çok hızlı emilir.

Hastada hızla hipotansiyon gelişebilir, o nedenle hasta çok yakından izlenmelidir. Hipotansif etki 5 dakikada başlar ve birkaç saat sürebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 •  Hemodinamik ve klinik yanıta göre 5-10 dk ara ile doz arttırılır veya azaltılır.
 • Genellikle 24 saatlik perfüzyon yeterli olup, doz 30 dk ara ile azaltılarak kesilir.
 •  Hipotansiyon (sistolik <90 mmHg), taşikardi (KH>110/dk), bradikardi (<60/dk) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 •  İnferior ve özellikle sağ ventrikül MI olanlarda dikkatli kullanılmalı. Devam eden göğüs ağrısı veya persistan iskemi yoksa kullanımından kaçınılmalıdır.
 •  IV nitrogliserin AMI’ de ilk 24-28 saat içinde aşağıdaki hastalara uygulanır.

 
 

1 Comment

 1. dk da 5 mg mı mcg mı?

Yorumlara kapalı