Miyokart Enfarktüsü

Miyokart Enfarktüsü

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2186
Miyokart Enfarktüsü için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Akut Miyokart Enfarktüsü Nedir

Miyokart nekrozu kanıtları varsa enfarktüs tanımı kullanılmalıdır.
Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri akut miyokart enfarktüs tanısını alır.
1- Kardiyak biyobelirteçlerden en az bir değerin normal değerlerinin üstünde olması ile birlikte, troponinde yükselme ve/veya düşüşün saptanması ve aşağıdakilerden en az birinin varlığı:

 • İskemi belirtileri
 • Yeni veya yeni olduğu düşünülen anlamlı ST-T değişiklikleri veya yeni sol dal bloğu
 • EKG’de patolojik Q dalgalarının gelişmesi
 • Yeni canlı miyokart kaybı veya yeni bölgesel duvar hareket bozukluğunun görüntüleme ile kanıtlanması.
 • Anjiyograf veya otopside intrakoroner trombüs belirlenmesi.

ECG-Anatomy
2- Kardiyak biyobelirteçler ölçülemeden veya biyobelirteç değerleri yükselemeden gerçekleşen, miyokart iskemisini düşündüren belirtiler ve yeni olduğu düşünülen EKG değişiklikleri veya yeni sol dal bloğu ile birlikte kardiyak ölüm.
3- Perkütan koroner girişimle (PKG) ilişkili akut miyokart enfaktüs, bazal troponin seviyesi normal olan hastalarda troponin değerinin >5x normal referans değerine yükselmesi veya bazal değerleri >%20 artış olarak
tanımlanır.
Ek olarak,

 1. Miyokart iskemisi düşündüren belirtiler veya
 2. Yeni iskemik EKG değişiklikleri veya
 3. İşlem komplikasyonları ile uyumlu anjiyografk bulgular, veya
 4. ni canlı miyokart kaybı ya da yeni bölgesel duvar hareket bozukluğunun görüntüleme kanıtları gerekmektedir.

4- Stent trombozu ile ilişkili akut miyokart enfaktüsü, kardiyak biyobelirteçlerde en az bir değerin normal değerlerinin üstünde olması ile birlikte artış/veya düşüş gözlenmesi ve miyokart iskemisi varlığında anjiyograf ve/veya otopside tespiti olarak tanımlanır.
5- Koroner arter baypas greftleme (KABG) ile ilişkili akut miyokart enfarktüs, troponin değerleri normal olan hastalarda kardiyak biyobelirteçlerin x 10 kat yükselmesi olarak tanımlanır.
Ek olarak,

 1. Yeni patolojik Q dalgaları veya yeni sol dal bloğu, veya
 2. Anjiyografk olarak belgelenen yeni greft veya yeni doğal koroner arter tıkanıklığı, veya
 3. Yeni canlı miyokart kaybı veya yeni bölgesel duvar hareket bozukluğunun görüntüleme kanıtı gereklidir

 

 Geçirilmiş miyokart enfarktüsü için kriterler

Aşağıdakilerden kriterlerden herhangi biri geçirilmiş akut miyokart enfarktüs tanısını karşılar:

 • İskemik olmayan nedenlerin yokluğunda, belirtiler olsun olmasın, patolojik Q dalgaları.
 • İskemik olmayan nedenlerin yokluğunda incelmiş ve kasılma kusuru olan bölgesel canlı miyokart kaybının görüntüleme ile kanıtları.
 • Geçirilmiş akut miyokart enfarktüsü’ nün patolojik bulguları.