Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
2180
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Tedavi

cinsel yolla bulaşan hastalıklar

 • N.gonore:

  • Seftriakson 125 mg İM tek veya
  • Siprofloksazin 500 mg oral tek veya
  • Azitromisin 2grams PO veya
  • Ofloksazin 400 mg oral tek veya sefixim 400 mg oral tek
  • Hamile ise :Seftriakson 125 mg İM veya Aztromisin

Bu hastalıklar sıklıkla birlikte var gibi-Ayrıca, klamidya enfeksiyonu için tedavi hamile ise vajinal krem ve ovuller 7 gün boyunca kollanılır.
3 ay sonra kontrol tekrarlayan enfeksiyonda PID insidansı artar.

 • C. trahomatis :
  • Azitromisin 1 gr oral tek veya
  • Doxisiklin 100 mg oral 2×1 7 gün
  • Ofloksazin 300 mg 2×1 7 gün
  • Makrolid 7 gün
  • Hamile ise: Eritromisin baz 500 mg 4×1 7 gün veya Amoksisilin 500 mg oral 3×1 7 gün veya Azitromisin 1 gr tek doz

 

 • Trikomonas ve bakteriyel vajinit:

 •  Metronidazol 2 gr oral tek doz VEYA metronidazol 500mg PO 2×1  7 gün 

 

 • HSV (genital, yeni tanı):

 • Valacyclovir  1000mg PO 2×1 x 10 gün veya Famciclovir 250mg PO 4×1/ 7-10 gün veya Acyclovir 400mg PO 4×1/ 7-10 gün

 

 •  HSV (tekrarlayan enfeksiyon): Valacyclovir 500mg PO/ 3 gün VEYA Famciclovir 125mg PO / 3 gün VEYA Asiklovir 400mg PO4x1/ 5 gün

 

 • PID (Ayakta): Seftriakson 250mg IM +  [Doksisiklin 100mg 2×1 /14gün + / –  metronidazol 500mg  2×1 /14d]
 • PID (Yataklı): [Sefoksitin] + [Doksisiklin  100mg IV  VEYA Azithro 500mg IV]

Cinsel saldırı sonrası tedavi:

 • Hepatit B aşısı yoksa: HBV aşısı ve HB Ib,
 • Seftriakson 125 mg İM tek
 • Metronidazol 2 gr oral tek doz
 • Azitromisin 1 gr oral tek veya Doksisiklin 100mg 2×1/ 7 gün
 • HIV proflaksisi