Milrinon

Milrinon

- Bölüm: İlaçlar
4882
Milrinon için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Milrinon

Fosfodiesteraz inhibitörüdür. Dekompanse kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir pozitif inotroptur. Siklik adenozin monofosfat yıkımını engelleyerek, intraselüler kalsiyumda artışa yol açarak kardiyak kontraktiliteyi arttırır.
Fosfodiesteraz blokajı sistemik ve pulmoner vasküler düz kaslarda vazodilatasyona yol açmaktadır.
Adrenerjik etkileri olmaması nedeniyle b blokör alan hastalarda ve ileri düzeyde kalp yetmezliği olanlarda tercih edilmektedir. Vazodilatasyona yol açması nedeni ile belirgin hipotansiyonu olanlarda kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Hamilelik ;   ilacın kullanımıyla ilgili yeterli klinik veri yoktur.
MİLRİCOR gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Emziren annelerde milrinon kullanımının güvenliği kanıtlanmamıştır.
milrinon
Uygulama yolu: % 0,45 sodyum klorür, % 0.9 sodyum klorür veya % 5 dekstroz ile seyreltilerek
24 saat içinde kullanılmalıdır.
ilk dozu 50 mcg/kg  IV bolus (25-75 µg/kg) sonrasında devamlı infüzyon (0.375-0.75 µg/kg/dakika) olarak uygulanmaktadır.
Genellikle 2-3 gün süreyle verilir fakat gerekirse 5 güne kadar da verilebilir.  kalp ameliyatından sonra bu ilacı veriliyorsa 12 saate kadar uygulanacaktır. Böbrek yetmezliği var ise doz düşürülmelidir.
 
Müstahsarı: MILRICOR 10 mg/ 10 ml IV enjeksiyon infüzyon için çözelti içeren 1 ampül