Kompartman Sendromu

Kompartman Sendromu

- Bölüm: Ortopedik Aciller
5110
Kompartman Sendromu için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
Stryker kompartman Basınç Ölçüm sistemi

Yaralanma sonrası kapalı bir fasya dokusu ile çevrili kas dokusunun
olduğu her alanda olabilir.  En sık: bacak, önkol, ayak, el, gluteal bölge ve
uylukta olur.
basi-yarasi
Kompartman Sendromu Bulgu ve İşaretleri

Erken Bulgular:

  1. Yaralanmayla orantılı olarak hassasiyet ve  ağrı.
  2. Aktif ve pasif hareketle ağrı
  3. Hipoestezi , parestezi ve iki nokta duyarlılığında azalma.

Geç Bulgular:

  1. Gerilme, sertleşme ve eritamatöz görünüm.
  2. Kapiller geri dolumda azalma
  3. Solukluk ve  nabız alınamaması

Normal ekstremite basıncı: <10 mmHg dir.

30 mmHg acil fasiatomi düşünülmelidir.
20-30 mmHg: tedavi tartışmalıdır. Konsültasyon istenmelidir.
 

Stryker IC Basınç Ölçüm sistemi
Stryker IC Basınç Ölçüm
sistemi
Ortopedik yaralanmaların potansiyel zararlı bir komplikasyonu kompartman sendromunun gelişmesidir. Genellikle alt ekstremitelerde ortaya çıkmakla beraber kompartman sendromu gözler ve karın da dahil vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. Alt bacakta 4 kompartman bulunur:

  • Anterior,
  • Lateral,
  • Posterior ve
  • Derin posterior.

Diz altındaki travma giderek artan şişliğe yol açabilir ve sonrasında damarsal bası nedeniyle kan akımı azalır, nörolojik problemler de ortaya çıkar.
KLİNİK BULGULAR
Kompartman sendromuyla ilişkili klinik bulgular solukluk, nabız alınamaması, ağrı, parestezi ve poikilotermidir. Nabız alınamaması veya nabızın azalması geç bulgulardır ve nabızın varlığı kompartman sendromunu dışlamaz. Normal mental durumda değişiklik nedeniyle, sedatize hastalarda veya kafa travmalı hastalarda kompartman sendromunun farkına varılmasındaki gecikme diğer hastalara göre daha olasıdır. Tanı Stryker iğnesi veya arteryel yol basınç monitörüne iğne hattı ile bağlanarak kompartman içi basıncın ölçülmesiyle doğrulanabilir. 30 mmHg’nin üzerindeki seviyeler anormaldir.
 TEDAVİ
Başlangıçta immobilizasyon, elevasyon, soğuk uygulama ve her sıkan bandaj veya atelin çıkarılması gereklidir. Kompartman basıncının 30 mmHg’dan fazla olması genellikle fasiyotomi ile acil müdahele gerektirir. Mümkünse bu işlemin bir cerrah tarafından yapılması tercih edilir.
Kompartman sendromu olan hastaların, kesin cerrahi yönetim için hastaneye yatırılmaları gerekir.