Konjestif Kalp Yetmezliği ve Nefroloji Konsültasyonu

Konjestif Kalp Yetmezliği ve Nefroloji Konsültasyonu

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2688
Konjestif Kalp Yetmezliği ve Nefroloji Konsültasyonu için yorumlar kapalı

Konjestif kalp yetmezliği kreatinin değerini nasıl etkiler 

‘Sesler seninle daha parlak’

Franz Ferdinand

Otoban

Saat 22.22, sonuçlar: B-bloker, kalsiyum kanal blokerleri, adrenalin enjeksiyonları, yüksek doz ibuprofen, steroidler, kafein ve diğerleri. Sebep-sonuç ilişkisi önemli, yumurta-tavuk gibi. İstencin kaynağı, fedakarlığın odağı. Nelerden neden etkilenmekte, kimlerden esinlenmekteyiz. Olayların patofizyolojisi bilinirse eski yaklaşımlar bir anda öneminde kaybolur. Öyleyse beslenme çantamız yanımızda ilkokula geri dönüyoruz.
 Örgüler İçinde
Neriman Teyze zor soluyor, yer yer solunumu gidiyor ama geri geliyor. Bilinen kalp yetmezliği ve kullandığı ilaçları ile mutlu yaşam sürerken böyle solunum sıkıntıları sık başına geliyor. Akciğerinde üst zonlara kadar kaba ralleri, en az üç pozitif pretibial ödemleri gözünü dikmiş bakıyor. Uyguladığın ilaçlar ile hasta biraz da olsa rahatlıyor ve laboratuvar sonuçları eline ulaşıyor. Serum kreatinin değeri yüksek saptanan ve solunum sayısı normale dönen Neriman nefroloji ile konsülte ediliyor.
Kreatinin
Yanlış Konsültasyon: Nefroloji
Dostlarım size anlatmak istediklerim var. Bu hasta ileri dönem kalp yetmezliği içinde kıvranıyor, muhtemel ejeksiyon fraksiyonu yerlerde sürünüyor. Kalp adam akıllı kan pompalayamadığı için böbrekler aç kalıyor ve serum kreatinin değeri prerenal etkilenme ile yükseliyor. Bu hastadaki doğru tedavi kalp yetmezliğine yönelik olmalı. Uygun tedavi ile kanla sulanacak böbreklerin serum kreatinin değeri kendi kendine gerileyecek. Nefroloji yanlış konsültasyondur ve akut dönemde nefroloğun bu hastaya katacağı şey hiçbirdir.
Topyekün
    Konjestif kalp yetmezliği tedavi seçenekleri çokludur ancak kardiyoloji konsültasyonu ne zaman istemem gerekir derseniz ben de size sayılar vermeye başlarım.
1. İskemi zemininde tetiklenmiş ise (troponin değerinde ve ST segmentinde elevasyon)
2. Ölümcül ritimler işin içindeyse (ventriküler taşikardi)
3. Evre 4 kalp yetmezliği (dinlenme dispnesi)
    Hangi hasta diyaliz katateri ile buluşmalı derseniz, alın maddeler kaptanlar.
1. Kreatinin klirensi <20-25 ml/dk/1.73 m2
2. Mental durum değişikliği (letarji, somnolans, stupor, koma, deliryum) veya üremik ensefalopati bulguları (asteriksis, tremor, multifokal miyoklonus, konvülsiyon)
3. Üremik perikardit
4. Üremiye bağlı kanama diyatezi
5. Diüretiklere dirençli veya ilerleyen sıvı yüklenmesi (pulmoner ödem)
6. Hırçın hiperkalemi (K >6.5 mmol/lt veya EKG değişikliği)
7. Sözüne güvenilir metabolik asidoz (sodyum bikarbonat tedavisine rağmen pH’ın 7.2‘nin altında kalması veya aşırı sıvı yüklenmesi sonucu sodyum bikarbonat tedavisine katlanılamaması)
8. Renal fonksiyonun sürekli olarak kötüleşmesi (BUN düzeyinin 70-100 mg/dl’yi, serum kreatinin düzeyinin 8-10 mg/dl’yi geçmesi veya kreatinin klirensinin 15-20 ml/dk/1.73 m2’nin altında ölçülmesi)
Her yüksek kreatinin değerini nefroloji ile konsülte etmeyin. Primer hastalığın tedavisi hastanın böbrek fonksiyonlarının kendiliğinden düzelmesini sağlayacak evde çocuklar rahat uyuyacak.
Girdap
 – Onwuanyi A, Taylor M. Acute decompensated heart failure: pathophysiology and treatment. American Journal of Cardiology. Mar 26 2007;99(6B):25D-30D.
– Zawada ET. Initiation of Dialysis. In: Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS (eds), Handbook of Dialysis. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001; pp 3-11.
 

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

çato*