İnotropik ve vazopressör İlaçlar

İnotropik ve vazopressör İlaçlar

- Bölüm: İlaçlar
3270
İnotropik ve vazopressör İlaçlar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 İnotropik ajanlar ve vazopressör İlaçların kullanım alanları ve dozları

 
 

İlaç Resptör
aktivitesi
Doz Etkisi Bilgiler
Norepinefrin α1: 3+
α2: 2+
β1: 2+
0.03-1.5
μg/kg/dk
Vazokonstrüksiyon Kan değerlerinde minimal değişme, Laktat’ı düşürebilir
Epinefrin α1: 3+
α2: 3+
β1: 3+
β2: 2+
0.1-0.5
μg/kg/dk
Atım volümü ve
Kardiyak indeks
artar
Doz-cevap ilişkisi tahmin edilemez
Splanknik kan akımını düşürür
DO2 ve VO2 ‘yi arttırır
 
 
 
 
Dopamin
 
 
α1: 3+
α2: 3+
β1: 3+
β2: 2+
<5
μg/kg/dk
Vazodilatasyon Dopaminerjik etki görülür
Renal, mezenterik ve koroner arterlerde dilatasyon
GFR ve Na atılımı artar
5 – 10
μg/kg/dk
İnotrop+Kronotrop Adrenerjik etki görülür
Atım volümü artması
Kardiyak indeks artar
>10
μg/kg/dk
Vazokonstrüksiyon Adrenerjik etki görülür
Dobutamin α1: 1+
α2: 1+
β1: 3+
β2: 2+
2-20
μg/kg/dk
İnotrop+Kronotrop Kardiyak indekste % 25-50 artış
Pulmoner arter oklüzyon basıncı(PAOB) düşer
Fenilefrin α1: 3+ 0.5-8
μg/kg/dk
Vazokonstroksiyon  KAH değişmeden OAB artar
Kardiyak indeks düşebilir
Vazopressin V1 0.01-0.04
U/dk
Vazokonstrüksiyon Etki mekanizması bilinmiyor
Endojen katekolaminlerin etkisini potansiyalize edebilir veya V1 reseptör üzerine dirak etki edebilir
Katekolaminlere dirençli septik şokta kullanılabilir