EĞİTİM, UYGULAMA VE TAKIMLAR AHA 2010

EĞİTİM, UYGULAMA VE TAKIMLAR AHA 2010

- Bölüm: Resusitasyon
1330
EĞİTİM, UYGULAMA VE TAKIMLAR AHA 2010 için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 

EĞİTİM, UYGULAMA VE TAKIMLAR

 
Beceri performansı, iki yıllık bir sertifikasyon esnasında gerektiği şekilde sağlanan pekiştirme ile ölçülmelidir. Bu yeniden değerlendirme ve pekiştirme için en uygun zaman ve metot bilinmemektedir. Eğitimin kalitesi ve tekrar eğitiminin sıklığı, resusitasyon etkinliğini iyileştirme konusunda kritik faktörlerdir. İdeal olarak, tekrar eğitimi 2-yıllık döneme sınırlanmamalıdır. Bircok sağlık merkezi organizasyonunca uygulanana benzer şekilde belgelendirme, bakım taahhüdü uygulanana benzer şekilde belgelendirme, bakım taahhüdü ile becerilerin daha sık olarak yenilenmesini gerektirir. Eğiticiler ve kursiyerler, AHA ECC kursunun başarılı olarak tamamlanmasının beceriyi kazanmanın ve surdurmenin ilk adımı olduğunun farkında olmalıdır. American Hearth Association ECC kursları, kişilerin ve sistemlerin ihtiyac ve deneyimlerini yansıtan, devam eden eğitim ve surekli kalite gelişim surecinin bir parcası olmalıdır. Kurtarıcının gerekli resusitasyon becerilerini korumasına yardım etmek için en iyi metot henuz bilinmemektedir.

Ustalığı Öğrenme

Yeni uyarı ve geri bildirim cihazları, eğitim için ve gercek kardiyak arest ve resusitasyonda CPR kalitesini iyileştirmek için tum stratejinin bir parcası olarak kullanılabilir. Yeteri duzeyde göğüs basısı uygulamak adına gerekli becerilerin karmaşık kombinasyonu için eğitim, ustalık gosterme uzerine odaklanmalıdır.   CPR sırasında 3 karakteristiğe; kesintileri en az seviyeye getirirken hız, derinlik ve goğsun geri donuşu, odaklanmanın sağlanması sırasında bu konuya gerekli itina gosterilmelidir. CPR ileri derecede eğitimli profesyoneller için bile karmaşıktır ve dolayısıyla eğitim ve ECC için 2010 AHA Kılavuzu, göğüs basılarının doğru bir şekilde uygulandığına emin olunmasını yeniden vurgulamaktadır. Eğitim basitce “sert it ve hızla it” ile mukemmel göğüs basıları yapıldığına emin olmak için yeterli olmayabilir. Eğitim sırasında CPR uyarı ve geri bildirim cihazları oğrenmeyi ve akılda tutmayı iyileştirebilir. Performans İçin Bariyerlerin Aşılması   Eğitim, CPR uygulamada tanığın isteğini engelleyen bariyerlere değinmelidir   Potansiyel yardımcıların birçok korkusu, resusitasyon sağlayıcısı ve arest kurbanına ait gerçek riskler konusunda eğitim ile giderilebilir. Eğitim, daha önce BLS konusunda eğitilmiş kişilerin resusitasyon uygulamasını daha muhtemel hale getirebilir. Gerçek tanıklar ile ilgili yapılmış çalışmalarda tespit edilen sık yanıtlar korku ve paniktir ve eğitim programları bu yanıtları azaltmak için metotlar tespit etmelidir. Acil tıp servisi telefon görevlisi talimatları, potansiyel uygulayıcıların harekete geçmesi için etkin olduğu ispatlanmış eğitici ve motive edici metotları tespit etmeli ve ulanmalıdır.

ACLS ve PALS İçin Takım Çalışması Becerilerinin Öğrenimi

İleri yaşam destek eğitimi takım çalışması eğitimini içermelidir. Resusitasyon becerileri sıklıkla eşzamanlı olarak uygulanır ve sağlık çalışanları, göğüs basısındaki kesintileri en aza indirmek için iş birliği içinde çalışmak zorundadır. Takım çalışması ve liderlik becerileri, özellikle ACLS ve PALS eğitimini içeren ileri düzeydeki kurslarda önemini korumaktadır. AED Eğitimi Kullanım için Gerekli Değildir Her ne kadar eğitim performansı iyileştirse de, AED kullanımı eğitim gerektirmemektedir. Model temelli çalışmalar, on eğitim olmadan AED’lerin doğru bir şekilde çalıştırıldıklarını göstermiştir Eğitim almayan tanıkların AED kullanmasına izin vermek faydalı ve hayat kurtarıcı olabilir. Simule edilmiş bir kardiyak arestte minimal bir eğitimin performansı iyileştirdiği. gösterildiği için, halktan kurtarıcılar adına eğitim fırsatları ulaşılır olmalı ve teşvik edilmelidirler. Resüsitasyon Programları İçin Sürekli Kalite İyileştirme Resusitasyon sistemleri, bakımın değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin devam eden sistemlerini oluşturmalıdır. Birleşik Devletlerde, kardiyak arestin rapor edilen insidansı ve sonuçlarında belirgin bölgesel varyasyon bulunmaktadır. Bu varyasyon topluluklar ve sistemlerin, tedavi edilen her bir kardiyak arest vakasını doğru olarak tanımlaması ve sonuçları değerlendirmesi ihtiyacının daha ileri düzey kanıtıdır. Ayrıca, birçok topluluktaki sağ kalım hızını iyileştirmek için ek fırsatlar sunmaktadır. Toplum ve hastane temelli resusitasyon programları, sistematik olarak kardiyak arestleri, sağlanan resusitasyon bakım seviyesini ve sonucu ölçmelidir. Surekli kalite gelişimi sistematik değerlendirme ve geri bildirim, ölçme veya karşılaştırma ve yorumlama, resusitasyon bakımını en iyi hale getirme cabasını içerir ve ideal ile mevcut resusitasyon uygulaması ile arasındaki acığı daraltmaya yardım eder.