Diz Çıkığı

Diz Çıkığı

- Bölüm: Ortopedik Aciller
2151
Diz Çıkığı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Anterior Diz Çıkığı

-Nörolojik vasküler yaralanmayı içeren gerçek acillerdir. Erkekte daha sık görülür,özellikle 3. Dekatta.
Tüm diz çıkıkların %50-60 ı öne doğrudur. Aşırı hiperekstansiyon söz konusu ise  %5-40 vasküler yaralanma eşlik eder , genelde popliteal arter yaralanır.

  • %20-50 vaka amputasyonla sonuçlanır
  • peroneal sinir hasarı %14-50
  • %50-78 bu hasar kalıcı olur

İrreversibl kas hasarı 4-6 saatte , sinir -hasrı 12 saatte , vasküler hasar 8 saatte meydana gelir.
Arteriogram tümü içn önerilir.(nabız alınsa bile 24-48 saat içinde) doppler yapılabilir.
Tedavi
Erken redüksiyon , immobilizasyondur
Derin ven trombozu, dejeneratif eklem hastalığı,kompartman sendromu , kalıcı motor ve duyu defisiti…..gibi sonuçlar dislokasyon sonrası gelişebilir