D-dimer Nedir, Nerede Kullanılır ?

D-dimer Nedir, Nerede Kullanılır ?

- Bölüm: Dahili Aciller
4847
D-dimer Nedir, Nerede Kullanılır ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

D-dimer 

Spesifik bir fibrin yıkım ürünüdür. Serum düzeyi , ELISA veya Latex aglutinasyon yöntemi ile ölçülür.
D-dimer düzeyi; cerrahi, travma, renal patoloji, sistemik lupus eritematozus gibi bir çok durumda > 500ng/ml bulunabilir.
D-dimer yüksekliğ tanı koydurucu olmaktan çok Pulmoner Emboli ve Aort diseksiyonu dışlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca Üç ay içinde cerrahi operasyon geçirenlerin, malignitesi bulunan hastaların çok azında D-dimer düzeyi < 200-500 ng / ml bulunur.
ELISA ve turbidimetrik testler yüksek duyarlılık (%99 ) ve yüksek negatif prediktif degere sahiptir.
Bu nedenle Pulmoner Emboli veya DVT süpheli hastalarda bu yöntemler ile D-dimer serum düzeyi < 500 ng/ml bulunursa, venöz tromboembolizm % 95-99 oranlarında dışlanabilmektedir.

D-Dimer yüksekliği diseksiyon uzanımı ve hastane içi mortalite ile korele bulunmuştur. Akut aort diseksiyonunun  dışlanmasında rutin d-dimer kullanımını desteklemektedir. D dimer < 0,1μg/ml olması bütün vakalarda diseksiyonu dışlamaktadır. İlk 24 saatte D- dimer < 500 ng/ml olması güvenilir şekilde Aort diseksiyonu’nu dışlayabilir.
%99 Abdominal Aort diseksiyonu olan hastada D-Dimepulmoner-embolr 400ng/ml↑(median D-Dimer 861ng/ml) (Am. J.cardiol.2002 Crit. Care Medicine 2006 may),

D-dimerin yaşla birlikte arttığı görülmüştür. Bu nedenle yaşla birlikte d- dimer duyarlığı azalmaktadır.

Yaşlılarda normal d-dimer değerlerinin belirlenmesi

Hasta yaşı >50 ise kullanılır: yaş (yıl) x 10 ug / L> 50 yaş Örnek: Hasta yaşı 67 = 670 ug / L yaş ayarlı d-dimer

1.  Es, Josien van, Inge Mos, Renée Douma, Petra Erkens, Marc Durian, Tessa Nizet, Anja van Houten, et al. 2011. The combination of four different clinical decision rules and an age-adjusted D-dimer cut-off increases the number of patients in whom acute pulmonary embolism can safely be excluded. Thrombosis and haemostasis, no. 1 (November 10).

2.  Righini, Marc, Josien Van Es, Paul L Den Exter, Pierre-Marie Roy, Franck Verschuren, Alexandre Ghuysen, Olivier T Rutschmann, et al. 2014. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. JAMA, no. 11 ( 19). doi:10.1001/jama.2014.2135.

3.  Schouten, Henrike J, G J Geersing, H L Koek, Nicolaas P A Zuithoff, Kristel J M Janssen, Renée A Douma, Johannes J M van Delden, Karel G M Moons, and Johannes B Reitsma. 2013. Diagnostic accuracy of conventional or age adjusted D-dimer cut-off values in older patients with suspected venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed.) (May 3).