Dirsek Çıkığı

Dirsek Çıkığı

- Bölüm: Ortopedik Aciller
2829
Dirsek Çıkığı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Dirsek Çıkığı Nedir?
Dirsek Çıkığı büyük eklem çıkıklarının ikinci en sık görülenidir. Genellikle radius ve ulna birlikte çıkar ve bu çıkık ulnanın humerusla ilişkisine göre tarif edilir. (anteriyor, medial veya lateral).
En yaygın mekanizma düşmelerdir, beraberinde kırıklar sık olarak rastlanır.
Brakial arter ve median sinir yaralanması açısından değerlendirilmeli ve takip edilmelidir.
Grafi ; Anterio-posterior ve lateral grafiler ile değerlendirilir.
Tedavi
Nörovasküler bası varsa redüksiyon acil redüksüyon yapılmalıdır.
Seoanaljeji uygulandıktan sonra, humerus stabilize edilirken el bileğine traksiyon uygulanmasıyla redükte edilebilir.
dirsek reduksiyonu
Bir başka teknik hasta karın üzerine uzanırken etkilenmiş ekstremitesinin yatağa asılmasıyla kola traksiyon uygulanarak yapılır.
Bu yaralanmalar nörovasküler yaralanma için tekrar değerlendirilmeli ve sonra uzun kol askısı ateli yapılmalıdır.
dirsek eklemi