Basitleştirilmiş Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği

Basitleştirilmiş Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği

- Bölüm: Resusitasyon
2594
Basitleştirilmiş Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Evrensel Yetişkin Temel Yaşam Desteği

Yanıtsızlık bulguları ve ayrıca eğer hasta yanıtsızsa ve nefes almıyor veya normal nefes almıyorsa (yalnızca iç çekmesi olan kurban gibi) KPR’nin başlatılması temeline dayanan hemen tanıma ve acil yanıt sistemini etkinleştirme önerileri detaylandırıldı.
 Yüksek kaliteli KPR için öneriler vurgulandı (yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı sağlanması, her bir basıdan sonra göğüsün tam olarak geri dönmesine izin verilmesi, en az kesinti ile göğüs basısı yapılması ve aşırı ventilasyondan sakınılması)
Tek kurtarıcının kurtarıcı soluk vermeden önce göğüs basısı ile başlaması için önerilen sıralama (A-B-C yerine C-A-B) değiştirildi. Tek kurtarıcı, ilk basıdaki gecikmeyi azaltmak için 2 soluk yerine 30 bası ile KPR’ye başlamalıdır.
Bası hızı en az 100/dakika olmalıdır (“yaklaşık” 100/dakika yerine).
Yetişkinlerde bası derinliği 11/2 – 2 inch yerine en az 2 inc olacak şekilde (5 cm) değiştirildi.
Bu değişiklikler halktan kurtarıcıların eğitimini basitleştirmek ve ani kardiyak olum kurbanı için erken göğüs basısı ihtiyacını vurgulamayı sürdürmek için tasarlandı
Tanık olan kişi eğer KPR eğitimi almadıysa, anikolaps gelişen yetişkin kurban için, öneriler doğrultusunda göğüs kafesinin ortasına “hızlı ve derin bastırması” vurgulanarak, Sadece-Eller™ (sadece bası) ile KPR sağlayabilir veya acil tıp servisi (EMS) telefon görevlisinin komutlarına uyabilir. Kurtarıcı bir AED gelene ve kullanıma hazır olana ya da EMS çalışanları veya diğer kurtarıcılar kurbanın bakımını üstlenene kadar Sadece-Eller ile KPR’yi sürdürmelidir. Bütün eğitilmiş kurtarıcılar, kardiyak arest kurbanlarına en azından göğüs basısı yapmalıdırlar. Ek olarak, eğer eğitilmiş kurtarıcı, kurtarıcı solukverebiliyorsa, basılar ve soluklar 30 basıya: 2 soluk oranında uygulanmalıdır. Kurtarıcı bir AED gelene ve kullanıma hazır olana veya EMS çalışanları kurbanın bakımını üstlenene kadar KPR’ye devam ettirmelidir.
Sadece-Eller (sadece bası) ile KPR, eğitilmemiş kurtarıcının uygulaması için daha kolaydır ve EMS telefon görevlisi tarafından telefon aracılığı ile daha kolay yönlendirilebilir. Ayrıca, kardiyak nedenli arest için Sadece-Eller ile KPR ve bası ve kurtarıcı soluklar ile yapılan KPR arasında sağ kalım oranları benzerdir. Bununla birlikte yapabilen eğitimli kurtarıcı için, hem basıları hem ventilasyonu sağlama önerisi sürmektedir.
(BLS) algoritma 
 
 
•