Tehlikeli Baş Ağrısı Nedenleri

Tehlikeli Baş Ağrısı Nedenleri

- Bölüm: Nörolojik Aciller
1645
Tehlikeli Baş Ağrısı Nedenleri için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Yaşamı Tehdit Eden Baş Ağrısı Nedenleri

Kafa Travması sonrası

Geçirilmiş kafa travması öyküsü varsa bu problemin habercisidir.

Nöbet geçirmişse

Hastaların bir ya da daha fazla sayıda nöbeti takip eden baş ağrıları olabilir. Atakların kendileri altta yatan ciddi bir hastalıkla ilişkili olabilir.

Fokal nörolojik bozukluklar varsa

Baş ağrısı ile birlikte yeni fokal nörolojik bozukluğun varlığı özellikle de papil ödeminin mevcut olması, bir kitle lezyonunun kuvvetle göstergesidir (tümör, hematomhematom, abse). Bilgisayarlı tomografi görüntüleme (BT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tanı koymak için mümkün olduğunca çabuk yapılmalıdır.

Baş Ağrısı yeni ortaya çıkmışsa

Baş ağrısı olan hastadan alınacak bilginin en basit ve önemli öğesi ağrının yeni mi olduğudur. Yeni baş ağrısı önceden baş ağrısı öyküsü olmayan hastada ortaya çıkan ya da baş ağrısı öyküsü olan hastada öncekilere benzemeyen tipte gelişen ağrıdır. Yeni baş ağrısı en kısa zamanda dikkatle değerlendirmeyi gerektirir.

Menenjit şüphesi varsa

Eğer baş ağrısı akut (aniden) ya da subakut (saatler ya da günler içinde başladıysa) başlangıçlıysa subarak-noid kanama ya da menenjitten şüphelenilmelidir. Sık karşılaşılan belirtiler, meninjial irritasyon bulguları (ense sertliği, pozitif Kernig ve Brudzinski belirtileri) ve ateştir (genellikle subaraknoid kanamada görül-mez). Bu bulgular basit olabilir ve hatta çok genç ve yaşlılarda görülmeyebilir. Nöbetler, konfüzyon ya da koma da görülebilir. Hastada daha önce hiç karşılaşmadığı tipte ani ve beklenmedik başlangıçlı baş ağrısı özellikle de meninjial irritasyon bulguları ya da fokal nörolojik belirtiler mevcutsa subaraknoid kanamadan şüphelenilmelidir. Acil BT gerekir, eğer tanı halen belirsizse lomber ponksiyon yapılmalıdır. Eğer menenjit olasılığı da varsa her yaş grubunda en sık rastlanan mikroorganizmalara yönelik antibiyotik tedavisi BT çekilmeden önce en kısa zamanda başlamalıdır . Ateşin eşlik ettiği baş ağrısıyla gelen hastada özellikle de meninjial irritasyon bulguları varsa menenjitten şüphelenilmelidir. Lomber ponksiyon hemen yapılmalı ve antibiyotikler olası en kısa zamanda başlanmalıdır. Ateşle birlikte bilinç bozukluğu bulguları ya da fokal nörolojik bulguları olan hastalarda beyin absesinden şüphelenilmelidir. Lomber ponksiyon BT çekilinceye kadar ertelenmelidir.

Hipertansif Ensefalopati ya da Preeklampsi – Eklampsiye bağlı

Kan basıncındaki ılımlı yükselmeler tek başına nadiren baş ağrısına neden olurken, hipertansif krizler ve eklampside görülen şiddetli hipertansiyon baş ağrısıyla ilişkilidir. Eğer hipertansiyon mevcutsa ve hasta gebeyse ya da serebral fonksiyon bozukluğu bulguları (konfüzyon, küntlük ya da koma) veya hedef organ hasarı (retinit, proteinürili nefrit) varsa acil yaşamsal tehlike otaya çıkar.

Temporal arterit

Temporal arterit ciddi sekelleri olan nadir, ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır ve yeni baş ağrısı ile gelen her ileri yaştaki hastada düşünülmelidir. Temel belirtileri temporal arter hassasiyeti (her vakada bulunmaz) ile birlikte olan baş ağrısı ve belirgin artmış eritrosit sedimentasyon hızıdır. Ani monoküler körlük ortaya çıkabilir. Böyle bir durumdan şüphelenilirse temporal arter biyopsisi ile tanıyı doğrulamak ve tedaviye başlamak için hastanın yatırılması gereklidir. Tanı ve yönetim detaylarına daha ileride değinilmiştir.

Baş ile ilişkili hastalıklara bağlı

Yeni ya da akut baş ağrıları sıklıkla gözler, kulaklar, sinüsler ya da dişlerdeki rahatsızlıklardan kaynaklanır. İritis ya da akut glokom , sinüzit, otitis media ya da dental abse dikkatlice aranmalıdır .

Aynı Yerden Gelen Birden Çok Hasta Mı Var ?

Baş ağrısı şikayeti ile aynı ortamdan gelen birden çok hastada karbon monoksit zehirlenmesi ya da diğer toksinlere maruziyet düşünülmelidir. Hastalar az havalanan ortamlardaki ısınma araçları (örn.; gazlı ısıtıcı ya da soba), yakılan maddeler (örn.; maden kömürü), ev temizlik malzemelerinin kullanımı ya da diğer kimyasallara maruziyet açısından özel olarak sorgulanmalıdır.