Peritonsiller Apse Nedir?

Peritonsiller Apse Nedir?

- Bölüm: Cerrahi Aciller
5115
Peritonsiller Apse Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Peritonsiller Apse

Baş ve boyunun yetişkinlerde en sık derin enfeksiyonudur. genel olarak tonsiller kapsül ve üst konstriktör kas ara­sında kadar ilerleyebilen yüzeyel enfeksiyonla baş­lar.
Tipik olarak aerobik ve anaerobik bakterilerin( grup A  hemolitik streptokoklar, S. aureus ve H.influenza) kombinasyonuyla oluşur.
Ateş, boğaz ağrısı yutma güçlüğü ve trismus en sık görülen yakınmalardır. Aynı taraftaki kulakta ağrı ve tortikolis de görülebilir. Ağız muayenesinde oral kaviteye bakılarak etki­lenen tonsilde şişme ve sağlam tarafa doğru uvula deviasyonu görülebi­lir.

Tanı:

Peritonsiller selülitin peritonsiller abseden ayrımı zordur.  Toksik görünümde çocuklar da aksi ispat edilene kadar peritonsiller abse düşünülmelidir.
Peritonsiller apsenin tanısı

  • İğne aspirayonu
  • USG
  • IV kontrastlı BT; insizyon ve drenajın başa­rısız olduğu durumlarda ve trismus olması ya da ağız içi muayenenin yapılamadığı durumlarda enfek­siyonun değerlendirilmesi için seçilecek görüntüleme yöntemidir.

Tedavi

İğne aspirayonu peritonsiller apsenin tanı ve tedavisinde halen altın standarttır.
Ponksiyon ve aspirasyondan sonra uygun antibiyotik tedavisi (penisilin, ampisilin sulbaktam, sefalosporinler ile klindamisin veya metranidazol) başlanmalıdır. İlerlemiş vakalarda, insizyon ve drenaj veya acil tonsillektomi gerekebilir.
 

peritonsiller apse-1
Peritonsiller Apse
 
peritonsiller apse-2
Peritonsiller apse anestezisi
 
 
peritonsiller apse-3
Direnaj için enjektör hazırlığı
peritonsiller apse-4
Apse direnajı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peritonsiller abse çoğu acil serviste lokal anestezik kullanılarak yapılan aspirasyon, insizyon ve drenaj ile tedavi edilir. Drenaj  sonrası ayaktan tedavide amoksisilin klavulanat ve klindamisin eklenmelidir.
Peritonsiller abseli hastalarda tek ve yüksek doz steroid kullan semptomları iyileştirebilmektedir.
 
Kaynaklar:

  1. Maharaj D, Rajah V, Hemsley S. Management of peritonsillar abscess. J Laryngol Otol 105:743-5,1991.
  2. Parker GS, Tami TA. The management of peritonsillar abscess in the 90s: an update. Am J 13:284-8,1992
  3. Steyer TE. Peritonsillar abscess: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2002 Jan 1;65(1):93-6
  4. Boesen T, Jensen F Preoperative ultrasonographic verification of peritonsillar abscesses in patients with severe tonsillitis.
  5. Buckley AR, Moss EH, Blokmanis A. Diagnosis of peritonsillar abscess: value of intraoral sonography. AJR Am J Roentgenol162:961-4,1994.