Akut apandisit ameliyatsız tedavi edilir mi?

Akut apandisit ameliyatsız tedavi edilir mi?

- Bölüm: Cerrahi Aciller
2663
Akut apandisit ameliyatsız tedavi edilir mi? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Akut Apandisit Antibiyotikle Tedavisi

Son yıllarda akut apandisitte medikal tedaviden bahsedilse de gecikmiş hastalarda perforasyon ve peritonit riski nedeniyle hala güncel tedavi apendektomidir. Bununla birlikte gelişmiş antibiyotik tedavileri ve görüntüleme çalışmaları ile bazı hastalıklarda medikal tedavi, cerrahi tedaviye bir alternatif sunmaktadır(1).
ilac-icmek
Ülkemizde yapılmış bir prospektif bir çalılşmada ve 290 hasta randomize edilmiştir. Antibiyotik tedavisine alınan birinci grup hastalara, ampisilin 1 g 4×1/gün, gentamisin 160 mg 1×1/gün, metronidazol 500 mg 4×1/gün parenteral yol ile uygulanmıştır. Medikal tedaviye yanıt veren hastalarda tedavi oral antibiyotik ile 10. güne tamamlanmıştır. İkinci grup hastalara laparoskopik veya açık apendektomi yapılmıştır.
Antibiyotik tedavisinde başarı % 82.2 bulunmuş,bir yıl takip sonucunda % 8.4 hastada nüks akut apandisit tespit edilmiştir(1)
Akut apandisitin cerrahi tedavi dışında komplike olmamış veya şüpheli apandisitleri antibiyotik ile  tedavi edebileceği NOTA (non operatif akut apandisit tedavisi) isimli çalışma ile iddia edilmiştir(2).

Nota çalışmasında 159 hasta  amoksisillin/klavulanikasit tedaviapandisitsi verilmiş. 7 günlük kısa dönemde Akut apandisit başarısızlık oranı %11.9 iken 2 yıl içinde toplam nüks oranı 13,8 olarak bulunmuştur.
Benzer bir sonuç Long-Term Outcomes of Patients with Nonsurgically Managed Uncomplicated Appendicitis çalışmasında da bulunmuştur.
Long-Term Outcomes of Patients with Nonsurgically Managed Uncomplicated Appendicitis Çalışmasında; 231,678 hastanın %98,5 i operasyon ile tedavi edilirken(%1,5) 3,236 hasta ameliyatsız tedavi edilmiştir. Bu hastaların 7 yıl takibinde nüks % 4.4 -5.9 arasında bulunmuştur. taburculuk sonrası perforasyon riski %3 bulunmuştur. Ancak operatif apendektomide ölüm %0.1 iken ameliyatsız akut apandisit tedavisinde 15 kat daha fazla %1.5  olarak bulunmuştur.
Yine benzer bir çalışma Antibiotic Therapy vs Appendectomy for Treatment of Uncomplicated Acute Appendicitis başlığı altında yapılmıştır. BT ile kanıtlanmış akut apandisit vakalarından 273 cerrahi ve 257 antibiyotik gurubu oluşturulmuş, antibiyotik grubuna Ertapenem İV 1gram/gün 3 gün, 3.günden sonra Levofloksasin 500mg 1×1 ve Metronidazol 3x500mg  7 gün verilmiştir. Ancak antibiyotik grubunda 1 yılda %27.3(70) hastada apendektomi gereksinimi  olmuş. hiç bir komplikasyon saptanmamıştır(3). Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı akut apandisit tanısı bilgisayarlı tomografi ile doğrulandıktan sonra kabul edilmesidir. Kuşkusuz Akut apandisitin ameliyatsız olarak tercih edilebilecek hastalar şimdilir net bilinmemektedir. Bu konuda yapılan yeni araştırmalar  akut apandisitte ameliyatsız tedavi edlebilecek hastaların saptanmasında bize ışık göstermektedir.
 

Kaynaklar

 

1- Turhan AN, Kapan S, Kütükçü E, Yiğitbaş H, Hatipoğlu S, Aygün E: Comparison of operative and non operative management of acute appendicitis, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(5): 459-62
2- Di Saverio, Salomone, et al. "The NOTA Study (Non Operative Treatment for Acute Appendicitis): prospective study on the efficacy and safety of antibiotics (amoxicillin and clavulanic acid) for treating patients with right lower quadrant abdominal pain and long-term follow-up of conservatively treated suspected appendicitis." Annals of surgery 260.1 (2014): 109-117.
3- McCutcheon, Brandon A., et al. "Long-term outcomes of patients with nonsurgically managed uncomplicated appendicitis." Journal of the American College of Surgeons 218.5 (2014): 905-913.
4- Salminen, Paulina, et al. "Antibiotic therapy vs appendectomy for treatment of uncomplicated acute appendicitis: the APPAC randomized clinical trial." JAMA313.23 (2015): 2340-2348.