Fibrinolitik Kontrol Listesi

Fibrinolitik Kontrol Listesi

- Bölüm: Resusitasyon
2253
Fibrinolitik Kontrol Listesi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

ACC/AHA’dan Kontrendikasyonlar ve STEMI de Fibrinolitik Kullanımı İçin Uyarılar

Mutlak kontrendikasyonlar

 •  Herhangi bir geçirilmiş intrakraniyal kanama
 • Bilinen yapısal serebrovasküler lezyon (AVM gibi)
 • Bilinen intrakraniyal malign neoplazm (primer veya metastazik)
 • 3 ay içinde iskemik inme, 3 saat içinde olan akut iskemik inme HARİÇ
 • Şüpheli aort diseksiyonu
 • Aktif kanama veya kanamaya yatkınlık (mens hariç)
 • 3 ay içinde önemli kapalı kafa veya yüz travması

Göreceli kontrendikasyonlar

 • Kronik, şiddetli, kötü kontrollü hipertansiyon hikayesi
 • Başvuru anında şiddetli kontrolsüz hipertansiyon (SKB >180 mm Hg veya DKB >110 mm Hg)**
 • Geçirilmiş iskemik inme hikayesi > 3ay, demans veya kontrendikasyonlar kapsamına girmeyen bilinen intrakraniyal patoloji
 • Travmatik veya uzamış (> 10 dakika) KPR veya majör cerrahi (< 3 hafta)
 • Yeni iç kanama (2-4 hafta içinde)
 • Bası uygulanamayan vasküler ponksiyon
 • Streptokinaz/anistreplaz için: daha önce maruz kalma (> 5 gün) veya bu ajanlara karşı geçirilmiş alerjik reaksiyon
 • Gebelik
 • Aktif peptik ülser
 • Halihazırda antikoagülan kullanımı: INR ne kadar yüksek olursa kanama riski o kadar yüksek olur
(KPR, kardiyopulmoner resüsitasyon; AVM, arteriovenöz malformasyon; SKB, sistolik kan basıncı; DKB,diyastolik kan basıncı; INR, Uluslar arası normalize oran (International Normalized Ratio)*Klinik karar vermede tavsiye olarak görülebilir, herşeyi içermeyebilir veya kesin olamayabilir**Miyokardiyal enfarktüslü düşük riskli hastalarda mutlak kontrendikasyon olabilir)