Deksmedetomidin Nedir

Deksmedetomidin Nedir

- Bölüm: İlaçlar
3537
Deksmedetomidin Nedir için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Dexmedetomidin (Precedex®)

Deksmedetomidin sedatif, analjezik ve anksiyolitik özellikleri olan güçlü selektif α2-agonist bir ajandır. Deksmedetomidinin sedatif etkilerinin primer olarak post-sinaptik alfa2-adrenoseptörler aracılığıyla gerçekleştiği ve bunların da inhibitör pertussis-toksinine-duyarlı G proteini üzerinde etki yaparak potasyum kanallarından iletiyi artırdığı düşünülmektedir.
 
 
Yaklaşık 6 dakikalık bir dağılım yarı ömrü vardır. Deksmedetomidinin dozunun %95’i idrarda ve %4’ü dışkıda metabolize edilmiş olarak elimine edilir. Hipotansiyon ve bradikardi yan etkisine rağmen kısa süreli sedasyon için güvenlidir.
Analjezik ve anksiyolitik etkilerine karşın solunum depresyonuna neden olmaz.
Deksmedetomidin hidroklorür ile fentanil, ketorolak, teofilin, digoksin ve lidokain birlikte kullanıIdığında, deksmedetomidin hidroklorürün plazmada proteine bağlanmasında ihmal edilebilir bir değişiklik söz konusudur.
Deksmedetomidin hidroklorür dozu bireyselleştirilmeli ve arzulanan klinik etkiye göre titre edilmelidir.
Erişkin hastalar için deksmedetomidin hidroklorür uygulamasına 10 dakika içinde 1.0 mikrogram/kg’lık bir yükleme dozu ile başlanması ve 0.2 ile 0.7 mikrogram/kg/saat aralığında bir idame infüzyonu ile devam edilmesi önerilir. İdame infüzyonunun hızı, arzulanan klinik etkiye erişilecek biçimde ayarlanabilir. Yaşlı hastalarda dozların yarısı verilrek başlanır.
Deksmedetomidin mekanik olarak ventile edilen hastalara, ekstübasyon öncesinde, ekstübasyon sırasında ve sonrasında kesintisiz olarak infüze edilebilirnir. Ekstübasyon öncesinde deksmedetomidinin kesilmesi gerekli değildir.
Hepatik Fonksiyon Bozukluğunda: Deksmedetomidin hidroklorür esas olarak karaciğerde metabolize edildiğinden hepatik yetersizliğin derecesine bağlı olarak dozun azaltılması gerekebilir.
Renal Fonksiyon Bozukluğunda: Renal yetersizliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Yaşlılar: Deksmedetomidin hastanın yanıtına göre titre edilmelidir. Yaşlı hastalar (65 yaşın üzeri) sıklıkla daha düşük deksmedetomidin dozlarına gereksinim duyarlar.
Çocuklar: Deksmedetomidin hidroklorürün güvenilirliği ve etkinliği konusunda çocuklar üzerine çalışma yapılmamıştır.
 
 
precedex
.