Ventriküler premature atım

Ventriküler premature atım

- Bölüm: Kardiyak Aciller
4133
Ventriküler premature atım için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Ventriküler kompleksler

Ventriküler premature atımlar klinikte en sık gözlenen ritm bozukluklarındandır. Birçok yapısal kalp hastalığında gizlenebildikleri gibi, holter monitorizasyonu çalışmalarında sağlıklı bireylerin de yaklaşık yarısında gözlenmektedir. 20 yaş altındaki populasyonda görülme sıklığı %0.5 iken, 50 yaş üstünde bu oran %2.2′ ye çıkar. Yapısal kalp hastalığı olanlarda insidansı ve kompleks aritmi görülme sıklığı daha fazladır. Ventriküler premature atımlar, purkinje lifleri düzeyindeki mikroreentry nedeni ile oluşur; Önünde herhangi bir P dalgası olmadığı halde beklenenden daha önce (kendinden önceki R ile RR mesafesi kısa olarak) ortaya çıkmış normalden geniş (QRS süresi >0.16), şekli değişikliğe uğramış, bazen çentikli olabilen QRS kompleksleri
Bazı durumlarda Ventriküler premature atım önünde normal bir sinüs P dalgası olabilir (VPA çok geç gelmiş ise). Bu durumlarda uzun bir coupling intervali* olur. P dalgası iletilmez ve PR intervali anormal olarak kısalır.
Coupling interval: Ventriküler premature atımlar ile takip eden sinüs vurusu arasındaki intervaldir.VEV Unifokal Ventriküler premature atımların tek bir morfolojisi vardır ve coupling intervali sabittir. Tek bir reentran halka vardır Multifokal Ventriküler premature atımların farklı morfolojileri vardır ve farklı reentran halkalar sorumlu olduğu için coupling intervali değişkendir.
Monomorfik (uniform) Ventriküler premature atımlar: Bir EKG derivasyonundaki bütün VPS’ler aynı görünümdedir.
Multiformik Ventriküler premature atımlar: Bir EKG derivasyonunda birden fazla şekilde VPS’ler vardır. Ventriküler premature atımların en karakteristik ve tanısal özelliği kompansatuar pause özelliğidir. Kompansatuar pause yoksa ventriküler ektopiden başka tanılar düşünülmelidir.
Kompansatuar pause: ventriküler erken atımdan sonra gelen sinüzal atımın oluşturduğu QRS kompleksinin beklenen zamanda olmasıdır. kpmpuse
Kaynaklandığı orijine göre sağ ya da sol dal bloğu paternine sahiptir. V1 de pozitif defleksiyon yada uzun R dalgası (RBBB morfolojisi) : Sol ventrikül kaynaklı V1 de derin S dalgası (LBBB morfolojisi): Sağ ventrikül kaynaklı

 

R on T fenomeni:

Erken ventriküler atımın başlangıcı (R veya Q) bir önceki atımın T dalgasının tepe noktasında veya inen kolunda oluşuyorsa bu duruma R on T adı verilir. Bu durum yüksek ventriküler fibrilasyon tehlikesini gösterir.

Ventriküler couplet (ventriküler ikili vurular): Birbirine yapışık ard arda gelen ventriküler premature atımlara ventriküler kuple veya ventriküler couplet veya ikili ventriküler atım denir.
 
Ventriküler salvo: 3’lü atımlardan, 5’li atımlara kadar olan ventriküler taşikardilerde üçlü salvo veya beşli salvo veya beş atımlık ventriküler taşikardi atağı deyimleri kullanılabilir.
 
Geçici ventriküler taşikardi: 6 atımlık VT’lerden 29 saniye süren VT’lere geçici ventrikül taşikardisi (unsustained VT) adı verilir.
 
Kalıcı ventriküler taşikardi: 30 saniye ve daha fazla süren ventrikül taşikardilerine kalıcı (sustained VT) ventrikül taşikardisi denir.
 
Özet:
  • Ventriküler premature atımlar genellikle asemptomatiktir ve sıklıkla sağlıklı insanlarda rutin EKG kayıtlarında izlenir.
  • Ancak Ventriküler premature atım dokumente KAH olan populasyonda daha sık görülme eğiliminde!
  • Bu nedenle Ventriküler premature atımlar hastalığın doğal sürecinde bir sonlanım noktası ya da hastalığın ciddiyeti ile ilgili bir gösterge olarak değerlendirilebilir.