Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

- Bölüm: Nörolojik Aciller
1552
Gerilim Tipi Baş Ağrısı için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nedir?
Klinik Bulgular Gerilim tipi baş ağrısı, baş ağrılarının en yaygın formu olmasına rağmen en ciddisi değildir.
Bununla beraber kayıp işgünü ve işte azalmış verimlilik ile belirgin bir toplumsal etkisi de vardır. Kadınlar erkeklere göre 3 kat daha sıklıkla etkilenirler ve başlangıç genellikle üçüncü ve beşinci dekatlardadır.
Baş ağrıları sıklıkla duygusal stresle ilişkilidir ve prodromu yoktur.
Ağrı tipik olarak yavaş yavaş gelişir ve çift taraflı, oksipital ya da frontal yerleşimlidir ve başın etrafında sıkı bir bant ya da basınç olarak tanımlanır.
Ağrı saatlerce ya da tüm gün sürer. Bulantı ve fotofobi sıklıkla eşlik eden semptomlardır ancak migrende olduğundan daha hafiftir.
Özellikle ense ve oksipital bölgedeki kaslarda spazm ya da gerginlik görülür.
Hastaların yarısında ayda 10-30 kez baş ağrısı olur ve beşte birinde hiçbir zaman tamamen ağrısız olamaz. Nörolojik muayene normaldir.
Tedavi
Acil serviste gerilim tipi baş ağrılarına tedavi yaklaşımı ilaç tedavisidir.epilepsi

  • Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde seçilecek tedavidir.
  • Kafein, analjezik ve sedatif içeren kombinasyon tedavileri etkili bulunmuştur.
  • Kas gevşeticiler (siklobenzaprin, methokarbamol) kas gerilimi etkin bir rol oynuyorsa ayrıca uygun olabilir.
  • Baş ağrılarına tetikleyici olarak depresyon ya da anksiyete gösteren hastalar için antidepressanlar (amitriptilin) ile proflaktik tedavi ve kişisel ‘iyi olma hali’ bileşeninin eklenmesi uygundur.

Basit önlemler başarılı olmazsa nörolojiye yönlendirme gerekli olabilir. Hastaneye yatış gerekli değildir.