Trifasiküler Blok

Trifasiküler Blok

- Bölüm: Kardiyak Aciller
1896
Trifasiküler Blok için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Trifasiküler Blok;
Sağ dal bloğu ve  Sol dal bloğu veya Sol Anterior Fasiküler Blok  ile  Sol Posterior Fasiküler Blok olmasıdır. Trifasiküler bloklar ventriküler kaçış ritimleri ile AV tam bloğa ilerleyebilir.
 
Değişken Dal bloğu: aynı hastada değişik zamanlarda kaydedilenn EKG lerde Sağ dal bloğu ve  Sol dal bloğu görülmesidir.

Trifasiküler Bloklar

Sağ dal bloğuDeğişken fasiküler blok; 
Sağ dal bloğu ve  Sol dal bloğu + II. derece AV Blok
II. derece AV Blok sıklıkla his ve purkinje liflerinden kaynaklanır.
trifasiküler-blok
 
İlgili Bağlantılar    Sol Anterior Fasiküler Blok    Sol Posterior Fasiküler Blok     Bifasiküler Blok
Kaynak

  • Circulation 2009;119:e235-e240
  • Rapid Interpretation of EKG's