Sol Anterior Fasiküler Blok

Sol Anterior Fasiküler Blok

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2958
Sol Anterior Fasiküler Blok için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Sol Anterior Hemi Blok

Sinoatrial düğümden çıkan uyarılar av nodu geçtikten sonra sol tarafa  3 adet fasikül tarafıdan iletilirler.

Sol anterior ve Sol posterior fasiküller sol ventrikülün serbest duvarlarının aynı anda uyarılarak kasılmasını sağlar
Septal fasikülün önemi veya EKG bulgusu bilinmemektedir.
Sol anterior fasikülde oluşan bir blokta ileti Sol posterior fasikülde ilerler inferiorden kalbin sol anterior ve süperior bölgesine gecikmeli olarak yayılır.
Sol anterior fasiküler blokta sol aks sapmasına neden olur, inferior derivasyonlarda ilk defleksiyon pozitif olur.
inferior derivasyonlarda (II,III,aVF) de rS paternleri, lateral derivsyonlarda (DI,aVL) ; qR paterni görülür.
Sol Anterior Fasiküler Blok Tanı Kriterleri

  • sol aks deviasyonu (-45 derece ile -90 derece)
  • Lateral derivsyonlarda (DI,aVL) ; qR
  • QRS<120 milisaniye
  • aVL’deki R peak zamanı 45 ms veya daha fazladır

LAFB
 
İlgili Bağlantılar      Sol Posterior Fasiküler Blok     Bifasiküler Blok        Trifasiküler Blok
Kaynak

  • Circulation 2009;119:e235-e240
  • Rapid Interpretation of EKG's