Sol dal bloğunun varlığı her zaman kardiyak hastalığı gösterir. Özellikle iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, aort stenozu ve fibröz dejenarasyonda sol dal bloğuna rastlanır. Ek olarak konjestif ve hipertrofik kardiomyopati, myokardit, romatizmal kalp hastalıkları ve kardiyak cerrahi sonrasında da görülebilir.
Sol dal bloğu olan hastalarda koroner arter hastalığı olmaksızın miyokard perfüzyon sintigrafisinde anteroseptal ve septal perfüzyon defektleri izlenebilmektedir (1-3) Yine koroner kan akımı üzerine etkisi incelenmiş; transtorasik Doppler ekokardiyografi ve intrakoroner doppler  yöntemlerinde sol ön inen arterin perfüzyonunu bozabildiği gösterilmiştir.(4,5)
sol dal blogu

Sol dal bloğu kriterleri;

 • QRS’in süresi 0.12 sn’den uzundur
 • Özellikle V5, V6, DI ve aVL derivasyonlarında QRS kompleksinde çentiklenme izlenir(R, RSR’)
 • V5 ve V6 derivasyonlarında septal q dalgası kaybolmuştur
 • DI, DII, V5 ve V6 derivasyonlarında monofazik geniş R dalgaları izlenir
 • ST segment ve R dalgası değişikliklerine sık rastlanır
 • V1-3’te sıklıkla derin S dalga paterni izlenir
 • V1 de inisial r dalgası var/yok (QS/ rS)


sol dal blogu
 
Referaslar

 1. Tandogan I, Yetkin E, Ileri M, et al. Diagnosis of coronary artery disease with Tl-201 SPECT in patients with left bundle branch block: importance of alternative interpretation approaches for left anterior descending coronary lesions. Angiology 2001;52:103-8. 5.
 2. Hirzel HO, Senn M, Nuesch K, et al. Thallium-201 scintigraphy in complete left bundle branch block. Am J Cardiol 1984;53:764-9. 6.
 3. Larcos G, Gibbons RJ, Brown ML. Diagnostic accuracy of exercise thallium-201 single-photon emission computed tomography in patients with left bundle branch block. Am J Cardiol 1991;68:756–60. 7.
 4. Youn HJ, Park CS, Cho EJ, et al. Left bundle branch block disturbs left anterior descending coronary artery flow: study using transthoracic Doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2005;18:1093-8. 11.
 5. Skalidis EI, Kochiadakis GE, Koukouraki SI, Parthenakis FI, Karkavitsas NS, Vardas PE. Phasic coronary flow pattern and flow reserve in patients with left bundle branch block and normal coronary arteries. J Am Coll Cardiol 1999;33:1338-46.