Etiket: ileti blokları

Sol Dal Bloğu

Sol dal bloğunun varlığı her zaman kardiyak hastalığı gösterir. Özellikle iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, aort stenozu ve fibröz dejenarasyonda sol dal ...

Canlı Yayın