Kavşak Ritmi

Kavşak Ritmi

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3692
Kavşak Ritmi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Kavşak Ritmi (Nodal ritim, junctional ritm)

Sinus nodun baskılanması nedeniyle AV nodda bir odak pacemaker olarak SA nodun yerini alır. P dalgaları QRS kompleksinden hemen önce ya da ondan sonra gelir veya içinde gizlidir. Sıklıkla escape (kaçak) bir ritim olarak ortaya çıkar.
EKG özellikleri;

  • Hız  : 40-60/dakika
  • Ritim  : Düzenli
  • P dalgası  : Atriuma retrograd ileti ile gönderilir ve pozitif derivasyonlarda negatif, negatif derivasyonlarda pozitiftir.
  • P-R aralığı  : Kısa (0.10 saniye veya daha az)
  • QRS  : Normal (0.10 saniye veya daha az)

Kavsak Ritmi

Hızlanmış (Akselere) Kavşak Ritmi

Sıklıkla aşırı digital alımı nedeniyle AV nod içinde artmış otomatisiteden kaynaklanır.
EKG özellikleri;
Hız  : 60-100/dakika

  • Ritim  : Düzenli
  • P dalgası  : Atriuma retrograd gönderilir ve pozitif derivasyonlarda negatif, negatif derivasyonlarda pozitiftir
  • P-R aralığı  : Kısa (0.10 saniye veya daha az)
  • QRS  : Normal (0.10 saniye veya daha az)

Akselere-Kavsak-Ritmi