MI Sınıflaması

MI Sınıflaması

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2867
MI Sınıflaması için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 Miyokart Enfarktüsü Sınıflaması

Tip 1: Spontan miyokart enfarktüsü

 • Koroner arterde miyokart kan akımının azalması
 • Aterosklerotik plak rüptürü,
 • Ülserasyonu, fisürü, erozyonu,
 • Koroner arterde diseksiyonu,

nedeniyle kalpkası(myozit) hasarına neden olan spontan myokart enfarktüsüdür.

Tip 2: İskemik bir dengesizliğe bağlı miyokart enfarktüsü

Koroner arter damarları dışında bir durumun miyokartta oksijen sunum – ihtiyaç dengesizliğine neden olduğu miyokart hasarıdır.
örnek:  koroner endotel işlev bozukluğu, koroner arter spazmı, koroner emboli, taşikardi, bradiaritmi, anemi, solunum yetersizliği, hipotansiyon ve hipertansiyon gibi durumlar.

Tip 3: Biyobelirteç değerleri olmadan ölümle sonuçlanan miyokart enfarktüsü

Biyobelirteç sonuçları olmadaın veya normal olmasına rağmen miyokart iskemisini düşündüren belirtiler ve iskemik EKG değişikleri veya yeni Sol dal bloğu ile birlikte gerçekleşen kardiyak ölüm.

Tip 4a: Perkütan koroner girişimle ilişkili miyokart enfarktüsü

Perkütan koroner girişim ile ilişkili miyokart enfarktüsü; bazal troponin’in >5 kat yükselmesi veya bazal değerleri yüksek olan hastalarda troponin değerinde >%20 artış şeklinde tanımlanır.
Ek olarak

 • Miyokart iskemisi düşündüren belirtiler,
 • Yeni iskemik EKG değişiklikleri veya yeni Soldal bloğu,
 • Majör kononer arterlerden birinde veya bir yan dalda anjiyografik damar açıklığı kaybı veya ısrarcı yavaş akım veya akım yok veya embolizasyon,
 • Yeni canlı miyokart kaybı veya yeni bölgesel duvar hareket bozukluğunun görüntüleme kanıtı gereklidir.

Tip 4b: Stent trombozu ile ilişkili miyokart enfarktüsü

Stent trombozu ile ilişkili miyokart enfarktüsü, miyokart iskemisi ve troponin değerlerinde en az bir ölçümün yüksek olup, yükselme veya düşme gözlenmesi durumunda anjiyografi veya otopsi ile tespit edilir.

Tip 5: Koroner arter baypas greftleme ile ilişkili miyokart enfarktüsü

KABG ile ilişkili miyokart enfarktüsü; bazal troponin değerleri normal  olan hastalarda kardiyak biyobelirteçlerin >10 kat kadar yükselmesi şeklinde tanımlanır.
Ek olarak,

 •  Yeni patolojik Q dalgaları veya yeni Soldal bloğu, ya da
 • Yeni greft veya yeni doğal koroner arter tıkanıklığının anjiyografik olarak belgelenmesi, ya da
 • Yeni canlı miyokart kaybı veya yeni bölgesel duvar hareket bozukluğun görüntüleme kanıtı.