Serebrovasküler tıkanıklıklar açıklanıyor

Serebrovasküler tıkanıklıklar açıklanıyor

- Bölüm: Güncel, Nörolojik Aciller
103
0
 • Kan nereyi suluyor bilmelisin, görerek bakmakla, bakarak görmek arasındaki fark budur.
 • Ama önce trombolitik, doku plazminojen aktivatörü (dPA/tPA).
 • Bazıları müthiş der, bazıları ise ticari bulur, bazı çalışmalar 4.5 saat derken diğerleri 3 saat içinde başlamayı hedefler.
 • Uykudan serebrovasküler tıkanıklık ile uyanan hastanın inme başlangıcı, semptomsuz bilindiği son zaman dilimi olarak kabul edilmeli.
 • 10 dk içinde ön tanı, 15. dk inme takımı aktiflenir, 25. dk tomografi çekilir, 45. dk tomo yorumlanmış olur, 60. dk içinde dPA verilir.
 • dPA kontraendikasyonları.
 • Kafa travması, üç ay içinde inme öyküsü, subaraknoid kanama, yedi gün içinde komprese edilemeyen bölgeye arteriyel ponksiyon, kafa içi kanama/neoplazma/AVM/anevrizma/cerrahi öykü, aktif iç kanama, TA > 185/110, glukoz < 50.
 • Geçici iskemik atak nedir (GİA)
 • Bir kere GİA’nın en kolay ayırıcı tanısı hipoglisemi.
 • GİA infarkt olmadan beyin dokusunun iskemiye gitmesine denir, ana şov öncesi ön grup olarak düşünülmeli, kötülüklerin bizzat habercisi.
 • Tromboemboli en sık nedeni, semptomları bir saati geçmez.
 • Tedavisi nobellik ilaç, aspirin.
 • İskemik inme nasıldır
 • Bol semptomludur, şöyle ki.
Kan basıncı sadece ve sadece litik verilecek hastada düşürülmeli
 • Anterior serebral arter inmesi: Bacak>el/yüz, anormal yürüyüş.
 • Orta serebral arter inmesi (OSA): El/yüz>bacak, afazi, hemineglect (ihmal), sol OSA (afazi), sağ OSA (vücudumun sol tarafı sanki yok gibi).
 • Posterior serebral arter inmesi: Görsel agnozi, homonim hemianopsi.
 • Vertebrobaziler arter inmesi: Vertigo, nistagmus, ataksi, ipsilateral kranial sinir palsi+kontralateral hemipleji.
 • a) Baziler arter infarktı: Kuadriplejik, konuşamaz/yutamaz, bilinç açıktır, anlar, duyar. Metallica/One şarkısı sendromu.
 • b) Vertebral arter infarktı (Wallenberg sendromu): Ataksi, vertigo, yardımsız yürüyememe, diplopi, nistagmus, ipsilateral horner (pitosiz, miyozis, anhidrozis)+kontralateral ağrı/ısı duygusu kaybı.
 • Laküner inme: Beyin arterinin penetre edici sulama yolları tıkanır. Diyabet, hipertansiyon, sigara ilişkili. Çoklu atipik klinik bulgu olur. Saf motor (pons, internal kapsül), saf duyu (talamus), veya, dizartri, ataksi. Tomo genellikle negatif, diğer inmelerden prognozu daha iyidir.

Bu yazıda akılda kalması gereken teklik/beyin damar anatomisi ilişkili klinik fizyolojiyi bilmek tanı çağrışımlarınızı güçlendirir.

CanlıDoku

10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.08.028

Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.