Pediatrik İlaçlar ve Dozları

Pediatrik İlaçlar ve Dozları

- Bölüm: Çocuk Hastalıkları
10658
Pediatrik İlaçlar ve Dozları için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

En Sık kullanılan Pediatrik İlaçlar

Adenozin

Endikasyon: Supraventriküler taşikardi Doz: Başlangıç dozu: 0.05 mg / kg olabildiğince hızlı bir şekilde IV kateterden flaş şeklinde verilmeli. Daha sonra, atrioventriküler blok gelişmişse veya 30 saniye içinde cevap alınamamışsa doz 0.05 mg / kg arttırılır.Yine cevap yoksa doz 0.15 mg/kg olarak uygulanır. Maksimum tek doz 12 mg geçmemelidir. Not: Hasta methylxanthine preparatları kullanıyorsa daha yüksek dozlar gerekebilir. Şiddetli bradikardi durumunda antidotu aminophylline’dir. 5-6 mg / kg dozunda 5 dakika içinde uygulanmalıdır. Atropinle kontrendikedir.

Albuterol (Salbutamol)

Endikasyon: Bronkospazm, status astmatikus Doz: 0.1 – 0.15 mg / kg nebulizatör ile, gerektiğinde tekrarlanabilir. Not: 5 mg / ml ‘lik solüsyondan 0.02 – 0.03 ml / kg dozunda 3ml salin solüsyonu ile sulandırıldıktan sonra nebülizatörden uygulanır. Maksimum tek doz 2.5 mg geçmemelidir. Doz istenilen klinik etki alınana kadar veya semptomatik taşikardi ortaya çıkana kadar tekrarlanabilir ve ayarlanabilir. Nebulizasyonda oksijen uygulanımı tercih edilir.

Atropin

Endikasyon:

 • Semptomatik bradikardi

Doz: 0.02 – 0.04 mg / kg ( IM,IT ) 0.02 mg / kg ( IV ) Minimum tek doz: 0.1 mg . Maksimum tek doz : 0.5 mg (çocuk) 1 mg (adolesan) Bu doz birkez tekrar dilebilir. Not : Semptomatik bradikardinin tedavisinde oksijenasyon ve ventilasyon ilk yaklaşım olarak gereklidir. Oksijen ve yeterli ventilasyon etkili değilse epinephrine ilk seçilecek ilaçtır.

 • Antikolinesteraz zehirlenmesi: Doz : 0.05 mg / kg ( IV ) klinik etki edilinceye kadar tekrarlanabilir.
 • Succinylcholine’e bağlı bradikardi’yi önlemek için Doz : Succinylcholine uygulanımından önce veya aynı anda 0.02 mg / kg ( IV ) veya 0.02 –0.04 mg / kg ( IM )

Parasetamol (Asetaminofen)

 • 15mg/kg. PO 4×1 (6 saat arayla) bölünmüş dozlarda verilir
 • Süspansiyon bir ölçek (5ml), 120 mg parasetamol içerir.
 • Her 10 kg = 1 löçek
 • Plus formlarında ise bir ölçek (5 ml) 250 mg parasetamol içerir.

İbuprofen :

 • 10mg/kg PO 4×1 (6 saat arayla)
 • Bir ölçek (5ml), 100 mg ibuprofen içerir.
 • Her 10 kg = 1 ölçek .

Amoksisilin

 • (düşük doz) 45mg/kg/gün 3×1 bölünmüş dozlarda verilir .
 • ( yüksek doz) 80-90mg/kg/ gün 3×1 bölünmüş dozlarda verilir .
 • 5 ml süspansiyon, 125-250 mg

Amoksisilin+Klavunat:

 • Doz :amoksisilin üzerinden 20 mg/kg/gün 2×1 bölünmüş doz da verilir.
 • 200/28.5 mg/5ml Oral Süspansiyon
 • 400/57 mg/5ml oral fort Süspansiyon içeren formları vardır.

Ampisilin :

 • 25-100mg/kg 3-4×1 (6-8 saat arayla)
 • Süsp: bir ölçek (5ml), 250 Mg ampisilin içerir.

Ampisilin + Sulbaktam :

 • Doz: ampisilin üzerinden 25-50 mg/kg/gün oral formları 2×1 (12 saat arayla)
 • İv formları günde 3-4×1 (6-8 saat arayla)

Klaritromisin:

Doz: İkiye bölünmüşolarak 15-30 mg/kg/gün’dür.

Azitromisin:

ilk olarak gün 10mg/kg sonra 4 gün daha 5mg/kg 1×1 verilir.

 • 5 ml süspansiyon, 200 mg

Sefotaksim:

 • 50-100mg/kg IV 1×1 verilir.

Seftriakson :

 • 50mg/kg ‘dan IV /İM1x1
 • Menenjit menenjit veya şüphesiyle 2g kadar -100mg/kg
 • Olası bir safra artışı nedeniyle <4-6haftadan küçük yenidoğanlarda kullanmayın

Dekstroz:

 • 0.5g/kg IV (PO glukoz tolere edemiyorsa)
 • Yenidoğanlar D10 5cc/kg (10 x 5 = 50)
 • Bebekler D20 2,5cc/kg (25 x 2 = 50)
 • Çocuklar D50 1cc/kg verilebilir. (50 x 1 = 50) ama tercihen D20 tercih edilir
 • Yüksek osmolaritede sıvılar IV verilmesi doku nekrozu ve şiddetli ağrı yapabilir.

Difenhidramin

 • (Allerjin, Benison) 1 mg / kg PO 4×1 (6 saat arayla)
 • Süsp: bir ölçek (5ml), 10mg
 • İv/im formu : 20mg/2ml ambalajlarda

Nebülize Epinefrin

 • (0.5 rasemik epinefrin mL veya 1:1000 epinefrin 5ml)
 • Krup, bronşiolit
 • Yakından ciddi sol ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu olan hastalarda (IHSS, AS, vb) Nebülize epinefrin nispeten hastalarda kontrendikedir.

Sodyum Bikarbonat:

Endikasyonları:

 • Metabolik asidoz
 • Trisiklik antidepressan yüksek doz uygulanımı Doz : 1-2 mEq / kg ( IV )

Not : Kardiak arrest durumunda başlangıçta rutin uygulanımı önerilmez. Metabolik asidoz durumlarında etkili ventilasyon sonrası kullanılmalıdır.yenidoğanlarda sadece 0.5 meq / ml ‘lik konsantrasyonları kullanılmalıdır. Hiperosmotik olması nedeniyle yavaş uygulanmalıdır.

Kalsium klorid

Endikasyon : 1) İonize hipokalsemi 2) Hiperkalemi 3) Hipermagnezemi 4) Kalsium kanal bloker toksisitesi
Doz : 20 mg / kg ( IV ) (% 10 CaCl2 kullanılırsa doz 0.2 ml/kg) Yavaş olarak uygulanmalıdır. İstenilen klinik etki edilene kadar doz tekrar edilir. Not : Hiperkalemi, hipokalsemi veya kalsiyum kanal bloker toksisitesinde kalsium kardiak resussitasyon için önerilir. Semptomatik bradikardi ortaya çıktığında uygulama durdurulmalıdır. İlacın damar dışına uygulanımı şiddetli cilt hasarına neden olur.

Kalsium Glukonat

Endikasyon : 1) İonize hipokalsemi 2) Hiperkalemi 2) Hipermagnezemi 3) Kalsium kanal bloker toksisitesi
Doz : 60 mg / kg ( IV ) ( % 10‘luk Glukonat kullanılırsa doz 0.6 ml / kg) Yavaş olarak uygulanmalı. İstenen klinik etki elde edilene kadar doz tekrar edilir. Not : Hiperkalemi, hipokalsemi veya kalsiyum kanal bloker toksisitesinde kalsium kardiak resussitasyon için önerilir. Semptomatik bradikardi ortaya çıktığında uygulama durdurulmalıdır. İlacın damar dışına uygulanımı şiddetli cilt hasarına neden olur.

Aktif kömür

Endikasyon : Toksik maddelerin akut alınımı Doz : 1-2 g / kg
Not : Bulamaç halinde verilir. Demir, lityum, alkol, etilen glikol, alkaliler, florid, mineral asit ve potasyum aktif kömüre bağlanmaz. Aktif kömürün ticari preparatları içinde katartik olarak sorbitol bulunmaktadır. Tekrar eden uygulamalar sonucu fatal hipernatremik dehidratasyon gelişebilir.tekrar verilecekse sorbitol içermeyen preparatlar kullanılmalıdır.

Deksametazon:

Endikasyon

 • Beyin tümörü nedeniyle artmış kafa içi basıncının acil tedavisi Doz : Yükleme dozu olarak 1-2 mg / kg ( IV ), idame dozu 1 mg / kg / 24 saat
 • Krup sendromu tedavisi: Doz : 0.6 mg / kg ( IV, PO,IM ) Günde tek doz olarak veya 2 mg / kg / 24 saat prednisolon
 • 0.6 mg / kg (maksimum 10 mg) IV / IM. PO Deksametazon ile doz aynıdır.
 • Süsp: bir ölçek (5ml), 0,05 Mg deksometazon içerir. İv/im formu : 4 mg/ml 2 ml’lik 1 ampul içeren ambalajlarda.
 • IV formu oral olarak verilebilir.

Diazepam

Endikasyon : Status epileptikus Doz : 0.1 mg / kg ( IV ) her 2 dakikada bir. Maksimum doz 0.3 mg / kg (10 mg / doz) Doz : 0.5 mg / kg ( rektal ) 20 mg’a kadar. Not : IM olarak kullanılmaz.hızlı verildiğinde veya diğer sedatiflerle birlikte uygulandığında apne riski yüksektir.Solunum desteği için hazırlıklı olunmalıdır.

Diazoksit:

Endikasyon : Hipertansif kriz Doz : 1-3 mg / kg ( IV puşe )
Not : Alternatif olarak 3-5 mg/kg dozda IV yoldan 30 dakikada uygulanabilir. Bu şekilde uygulamanın daha az hipotansiyon ve hiperglisemi problemine yol açtığı belirtilmektedir.

Difenhidramin

Endikasyonları:
1) Akut hipersensitivite reaksiyonları
2) Distonik reaksiyonlar
Doz : 1-2 mg / kg ( IV, IM ) Maksimum doz 50 mg.
Not : Diğer sedatiflerle birlikte kullanılırsa sedasyona neden olabilir. Hipotansiyona neden olabilir.

Dopamin

Endikasyon : Volüm replasmanından sonra şok durumunun devam etmesi Doz : 2-20 mikrogram / kg / dakika ( IV infüzyon ) Başlangıç dozu olarak 2-10 mikrogram / kg / dakika önerilmektedir.

idame infüzyon ile 2 ila 50 mikrogram / kg / dak IV infüzyon önerilir.

50 mikrogram / kg / dak’ın üzerindeki oranlarda verilen hastalarda idrar akışı izlenmelidir.

 

Hazırlanışı : İnfüzyon solüsyonu hazırlanması: kilo x 6 mg dopamin 100 ml içine konur.  10 ml / saat = 10 mikrogram / kg / dakika dozunda infüzyon pompası ile uygulanır.
CİLT DIŞINA ÇIKAN İLAÇ ŞİDDETLİ CİLT HASARINA NEDEN OLABİLİR.

Dobutamin

Endikasyon : Kardiak kontraktilite bozulması Doz : 5-25 mikrogram / kg / dakika ( IV infüzyon ) Başlangıç dozu olarak 10 mikrogram / kg / dakika önerilmektedir. Not : İnfüzyon solüsyonu hazırlanması: Kilo x 6 mg dopamin ilaç 100 ml içine konur. 10 ml/ saat =10 mikrogram / kg / dakika dozunda infüzyon pompası ile uygulanır.

Epinefrin

Endikasyon : 1) Kardiak arrest veya şiddetli bradikardi, asistol, ventriküler fibrilasyon

Başlangıç dozu : 10 mcg / kg ( 0.01 mg / kg ) ( IV, intraosseoz )

100 mcg / kg ( 0.10 mg / kg ) (endotrakeal)

Not : 10 mcg / kg = 0.1 ml / kg 1/10.000 ‘lük solüsyon

100 mcg / kg = 0.1 ml / kg 1/1.000’lik solüsyon

Takibeden dozlar : Her 3-5 dakikada bir 100 mcg / kg dozunda ( IV , IO , endotrakeal ) uygulanır. En fazla 200 mcg / kg dozunda uygulanabilir.

Endikasyon : 2)

Anafilaksi

Doz : 10 mcg / kg / doz ( SC, IV ) ( Maksimum 3 doz )

10 mcg / kg = 0.01 ml / kg 1/1.000 ‘lük solüsyon veya 0.1 ml / kg 1/10.000’lik solüsyon

Not : IV yol açılıncaya kadar 20 dakikada bir SC olarak uygulanabilir. Latex allerjisi gibi bazı anafilaktik olaylarda daha fazla epinefrin dozlarına gereksinim olabilir.

Endikasyon : 3) Volüm replasmanından sonra şok durumunun devam etmesi

Doz : 0.1-3.0 mcg / kg / dakika ( IV İnfüzyon ) Düşük dozda başlanır. İstenilen etki elde edilene kadar doz arttırılır.

Not : İnfüzyon solüsyonu hazırlanması: 0.6 mikrogram / kg ilaç 100 ml içine konur. 1ml / saat = 0.1 mikrogram / kg / dakika dozunda infüzyon pompası ile uygulanır. Damar dışına çıkan ilaç doku nekrozuna neden olabilir.

İnfüzyon Dozu: 1 mg epinefrin (1:1000 lik’ten 1 ml) 500 ml %5 dekstroz ya da serum fizyolojik dilue edilip etkili titrasyona göre dakikada 1-4 mikrogram (0.5 – 2 ml/dk) gidecek şekilde uygulanabilir.

Endikasyon : 4) Status astmatikus, bronkospazm

Doz : 10 mikrogram / kg / doz ( SC ) Maksimum doz 300 mikrogram ( 0.3 ml 1/1.000 ‘lik solüsyon)

10 g / kg = 0.01 ml / kg 1/1.000 ‘lük solüsyon

Not : Klinik cevap alınana kadar 20 dakikada bir tekrar 3 kez uygulanabilir. Akut asthma ataklarında albuterol seçilecek tedavi olmalıdır.

Endikasyon : 5) Larengotrakeobronşitis

Doz : Rasemik epinefrin ,% 2.25 ‘lik inhalasyon solüsyonu

0 -20 kg : 0.25 ml

20 -40 kg : 0.5 ml

Ø 40 kg : 0.75 ml 2 ml salin solüsyonu içine konarak nebulizatör ile uygulanır.

L-Epinefrin

 • % 1 ‘lik L-epinefrin’nin biolojik aktivitesi, eşit miktardaki
 • %2.25’lik rasemik epinefrin aktivitesine eşittir.
 • Alternatif olarak 5 ml 1/1.000 ‘lik L-epinefrin 0.5 ml % 1’lik L-epinefrin’e eşittir.

Fentanil

Endikasyon : Ağrı

Doz : 0.5 mcg –2.0 mcg / kg ( IV ) . Klinik cevap elde etmek için doz tekrarlanabilir.

Not : Hızlı uygulandığında glottis ve göğüs duvarı rijiditesine neden olur. Bu nedenle, birkaç dakika içinde yavaş olarak uygulanmalıdır. Sedatiflerle, özellikle benzodiazepin’lerle birlikte uygulandığında apne görülme sıklığı artar. Naloxone uygulamak için hazırlıklı olunmalıdır. Ayrıca vital bulgular monitorize edilmelidir.

Flumazenil:

Endikasyon : Benzodiazepine entoksikasyonu

Doz : 5-10 mikrogram / kg ( IV ) (100 mikrogram / kg ‘a kadar arttırılabilir.) Maksimum doz 1 mg

Not : Sadece benzodiazepine entoksikasyonunda yararlıdır. Etki süresi benzodiazepine’lerden kısa olduğundan tekrar sedasyon gerekebilir. Bu nedenle son dozdan en az 2 saat sonrasına kadar sedasyon gereksininmi açısından takip edilmelidir.

Furosemid

Endikasyon : 1) Sıvı yüklenmesi 2) Konjestif kalp yetmezliği Doz : 1 mg / kg ( IV , IM )

Glukagon

Endikasyonları:
1) Artmış insulin’e bağlı olarak oluşan hipoglisemi
Doz : 0.025 mg / kg ( SC, IM, IV) Klinik cevap için 20 dakikada bir 3 kez tekrar edilebilir. Not : Ayni anda IV glikoz infüzyonu sağlanmalıdır.
2) Beta bloker veya kalsium kanal bloker aşırı doz uygulanımı
Doz : 0.025 – 0.05mg / kg ‘lık dozu takiben 0.07 mg / kg / saat infüzyon şeklinde

Glukoz

Endikasyonları:
Hipoglisemi Doz : Başlangıç dozu 250-500 mg / kg ( IV )
İdame dozu: % 10 ‘luk glucose 100 ml / kg / 24 saat (7 mg / kg / dakika) devamlı infüzyon şeklinde
Not : 250-500 mg / kg =2.5-5 ml / kg % 10 Glucose 250-500 mg / kg = 1-2 ml / kg % 25 Glucose 250-500 mg / kg = 0.5-1 ml / kg % 50 Glucose Yenidoğanlarda % 10’luk glucose yavaş uygulanmalıdır. Uygulama öncesi ve sonrası kan glikoz düzeyleri saptanmalıdır. Büyük volümlerde glikoz uygulamalarında elektrolit dendesi hiponatremi ve hipokalemi yönünden mutlaka izlenmeli ve gerekirse takviye edilmelidir.

Haloperidol

Endikasyon : Ajitasyonlu psikoz Doz : 0.1 mg / kg ( IM , IV) gerektiğinde saatte bir tekrar edilebilir. Maksimum tek doz 5 mg Not : Hipotansiyon ve distonik reaksiyon görülebilir.

İnsulin, Regular

Endikasyon : 1) Diabetik ketoasidoz Doz : 0.25-05 U / kg / doz ( SC ) 0.05-0.1 U / kg / saat ( IV infüzyon ) Yenidoğan dozu 0.05 U / kg / saat Not : Kan glikoz düzeyleri yakından izlenmelidir. Ayrıca diabetik ketoasidoz tedavisinde uygun sıvı ve elektrolit tedavisi verilmelidir. Endikasyon : 2) Hiperkalemi Doz : 0.1 U / kg insulin 400 mg / kg glikoz ile birlikte uygulanmalıdır.Her bir 4 g glikoz’a karşılık 1 U insulin uygulanmalıdır. Not : Potasyum düzeyleri yakından izlenmelidir.

İpeka Şurubu

Endikasyon : Toksik maddelerin akut alınımı Doz : 6 ay -1 yaş 10 ml ( PO ) Ø 1 yaş 15 ml ( PO ) Not : 120-180 ml sıvı ile birlikte verilir. İlk dozdan 25 dakika sonra % 90 oranında etkili olur. Bir kez daha tekrar edilebilir. Konvülziyonlu hastalar veya santral sinir sistemi depresyonlu hastalara uygulanmamalıdır. Kostik ve hidrokarbon alımında kontrendikedir. Hastane şartlarında aktif kömür daha çok kullanılmaktadır.

Kayekselat

Endikasyon : Hiperkalemi tedavisi Doz : 1 g / kg ( PO ) her 6 saaatte bir, 1 g / kg ( Rektal ) her 2-6 saatte bir uygulanır. Küçük çocuklar ve bebeklerde doz azaltılmalıdır.( 1 mEq K+/ g kayexalate ) Not : YENİDOĞANLARDA içeriğindeki koruyucu hiperosmolar sorbitol nedeniyle likid preparatların kullanımı önerilmez. Prematürelerde rektal yoldan uygulandığında intestinal kanamalara neden olabilir.

Ketamin

Endikasyon :

1) Sedasyon Doz : 1-2 mg / kg ( IM ) 0.5-1mg / kg ( IV )

2) Entubasyon işleminde Doz : 1-2 mg / kg ( IV )

Not : Salya artışına karşı atropin kullanılabilir. Uygulanımı sırasında oluşan laringospazm oksijen uygulaması ile düzelir. Solunum desteği sağlamak için hazır olunmalıdır. İntrakranial ve intraokuler basınç artışında kullanılmamalıdır.

Lidokain

Endikasyon :

1) Ventriküler aritmi

Doz : 1 mg / kg ( IV ) tek doz yavaş olarak uygulanır.Klinik etki elde edilene veya maksimum doz 3 mg / kg ‘a erişilinceye kadar 5-10 dakikada bir tekrar edilebilir.

20 -50 g / kg / dakika ( IV infüzyon )

1 mg / kg ( endotrakeal )

Not : Endotrakeal yoldan uygulanırken 1-5 ml salin solüsyonunda sulandırılarak flaş olarak uygulanmalıdır.

İnfüzyon solüsyonunun hazırlanması: 120 mg ilaç (% 2’lik konsantrasyondan 6 ml) 100 ml % 5 glikoz içine konur. 1-2.5 ml / kg / saat hızında uygulanırsa 20-50 g / kg / dakika dozu elde edilir. Düşük kardiak output’lu hastalarda infüzyon hızı azaltılmalıdır. Artmış dozlarda kullanım miyokart depresyonu, hipotansiyon, santral eksitasyon ve konvülziyonlara neden olabilir. Komplet kalp blok’u olan hastalarda kontrendikedir.

Lorazepam

Endikasyon :

1) Status epileptikus

2) Entubasyon işlemi sırasında

Doz : 0.05 – 0.1 mg / kg ( IM, IV ) klinik cevap alınıncaya kadar 10-15 dakikada bir tekrar edilebilir.

Not : diğer sedatiflerle birlikte uygulandığında apne riski artar. Bu nedenle solunum desteği hazır bulundurulmalıdır.

Mannitol:

Endikasyon : Kafa içi basıncı artması

Doz : 0.25 g / kg ( IV ) 15 dakikadan fazla bir sürede infüze edilir.

Not : Hipertansiyona bağlı akut kafa içi basıncı artışında 0.5 g / kg dozunda uygulanabilir. Diğer kafa içi basıncını azaltan önlemlerle ( hiperventilasyon, barbütiratlar gibi ) birlikte verilebilir. HIZLI UYGULANIM HİPOTANSİYON, HİPEROSMOLALİTE’YE neden olabilir.

Meperidine:

Endikasyon : Ağrı

Doz : 1-2 mg / kg ( IV ) Klinik etki elde edilene kadar doz tekrar edilebilir.

Not : Hastanın tolerasyonuna göre yüksek dozlar gerekli olabilir. Diğer sedatiflerle (özellikle benzodiazepine) birlikte uygulandığında apne riski artar. Bu nedenle solunum desteği hazır bulundurulmalıdır.

Metilprednizolon:

 • (Prednol) 1-2mg/kg (max 125mg) IV
 • PO: 1-2mg/kg (maksimum 60 mg) daha sonra 1mg/kg PO 5 gün için 4×1 bölünmüş dozlarda

Endikasyon :

1) Asthma / allerjik reaksiyon Doz : 1-2 mg / kg ( IV ) her 6 saatte bir

2) Spinal kord travması: Doz : 30 mg / kg ( IV ) 15 dakikalık infüzyon şeklinde.45.dakikada 5-6 mg / kg / saat dozunda devamlı infüzyon halinde uygulanmaya başlanır ve 24 saate tamamlanır.

3) Krup sendromu: Doz : 1-2 mg / kg ( IV ) sonra 0.5 mg / kg dozunda 6-8 saatte bir

Midazolam:

Endikasyon : Endotrakeal entubasyon veyasedasyon için

Doz : 0.05-0.2 mg / kg ( IV ) birkaç dakika içinde

Not : diğer sedatiflerle birlikte uygulandığında apne riski artar. Bu nedenle solunum desteği hazır bulundurulmalıdır.

Morfine sülfat:

Endikasyon : Ağrı ,infundibular spazm ( Tet spell )

Doz : 0.05 – 0.1 mg / kg ( IM ) ( IV yavaş olarak )

Not : hastanın tolerasyonuna göre yüksek dozlar gerekli olabilir. Diğer sedatiflerle (özellikle benzodiazepine) birlikte uygulandığında apne riski artar. Bu nedenle nalaxone ve solunum desteği hazır bulundurulmalıdır.

Naloksan:

Endikasyon : Opioid’lerle oluşan solunum depresyonunda

Doz : 0.1 mg / kg ( IM, IV) Doğumdan 5 yaşına veya 20 kg’a kadar. Daha sonra minimum doz 2 mg’dır. Opioid etkisinin geri dönüşünü ortadan kaldırmak için doz tekrar edilebilir.

Not : Bu doz akut opioid entoksikasyonunda geçerlidir. Ağrı tedavisi sırasındaki solunum depresyonu için az dozlarda (0.01 mg / kg veya 10 g / kg başlanmalı gerekirse doz arttırılmalıdır. Opioid bağımlılarında eksiklik bulguları ortaya çıkabilir. Son dozdan en az 2 saat takip edilmelidir.

Nitroprussid:

Endikasyon : Hipertansif kriz

Doz : 0.5 –10 g / kg / dakika ( IV ) en düşük dozda başlanır. İstenilen klinik etki edilene kadar giderek arttırılıır .

Not : İnfüzyon solüsyonunun hazırlanması : 6mg / kg ilaç 100ml % 5 glikoz solüsyonu içine konur. 1ml / saat = 1g / kg / dakika dozunda devamlı infüzyon şeklinde uygulanır. İçine konduğu şişenin etrafı ışıktan korumak için örtülmelidir. Hastanın kan basıncı yakından izlenmelidir. Şiddetli HİPOTANSİYON ORTAYA çıkabilir. UZUN SÜRELİ VE YÜKSEK DOZLARDA KULLANILDIĞINDA CYANİD TOKSİSİTESİ ORTAYA çıkabilir. Metabolik asidoz yönünden hastalar yakından izlenmelidir.

Panküronium:

Endikasyon :

1) Mekanik ventilasyonu kolaylaştıran nöromuskuler blok için

2) Acil entubasyon: Doz : 0.1 mg / kg ( IV )

Not : Succinylcholine kontrendike olduğu durumlarda kullanılır. Uzun etkili bir nöromuskuler blok yapıcı bir ilaç olması nedeniyle en azından 1 saat solunum desteği gerekli olabilir. Uygulanımından 2-3 dakika sontra entubasyon yapılabilir.Her an SOLUNUM DESTEĞİ VERİLECEK gibi hazırlıklı olunmalıdır.

Fernobarbital:

Endikasyon : Status epileptikus

Doz : 20 mg / kg ( IV ) maksimum doz 1000 mg. 15 dakika sonra istenilen klinik etki için doz tekrarlanabilir.

Not : diğer sedatiflerle birlikte uygulandığında apne riski artar. Bu nedenle solunum desteği hazır bulundurulmalıdır.

Fenilefrin:

Endikasyon : İnfundibular spazm ( Tet spell )

Doz : 5-20 g / kg puşe olarak verilir. Sonra 0.1-5g / kg / dakika gidecek şekilde infüze edilir. Kan basıncı dikkatle izlenmelidir.

Fenitoin:

Endikasyon : Status epileptikus

Doz : 10-20 mg / kg başlangıç dozu olarak uygulanır. Maksimum başlangıç dozu 1000 mg. Maksimum uygulama dozu : 50 mg / dakika veya 1 mg / kg / dakika’dır.

Not : Proteine bağlanmasının az olması nedeniyle yenidoğan bebeklerde daha az dozlarda kullanılması önerilir. Çökelek oluştumasını önlemek için normal salin içinde sulandırılmalıdır. İNFÜZYON DOZU 0.1ml / kg / dakika’yı aşmamalıdır. Kalp hızı 15 vuru/dakika’dan fazla olarak azalıyorsa infüzyon hızı azaltılmalıdır.

Prokainamid:

Endikasyon : Kompleks taşikardi

Doz : 3-6 mg / kg / doz ( IV ) olarak başlanır. Maksimum doz 100mg. İdame dozu 20-80 g / kg / dakika maksimum dozu 2 g / 24 saat’i aşmamalıdır. Yükleme dozu sırasında qrs kompleksinde % 50 GENİŞLEME VEYA hipotansiyon ortaya çıkarsa yükleme dozunun geri kalanı verilmez ve idame dozu bulgular kaybolana kadar geciktirilmelidir.

Propranolol:

Endikasyon : İnfundibular spazm ( Tet Spell )

Doz : 0.01- 0.02 mg / kg / doz ( IV ) 10 dakikanın üzerinde % 5 glikoz solüsyonu içinde infüze edilir. Maksimum başlangıç dozu 1.0 mg

Not : Oksijen öncelikle uygulamalı. Morfin’de infundibular spazmın etkili tedavisinde kullanılabilir. Fenilefrin diğer bir tedavi edici ilaçtır. Konjestif kalp yetmezliğinde kullanımı kontrendikedir. Bronkospazm hikayesi olanlarda kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Prostaglandin E1:

Endikasyon : Yenidoğan döneminde olası duktus’a bağlı kardiak malformasyonda

Doz : 0.05 – 0.10 g / kg / dakika dozunda % 5 glikoz solusyonu içinde IV infüzyon

Not : İnfüzyon solüsyonunun hazırlanması : 250 g ilaç 80 ml % 5 glikoz solüsyonu içine konur. (1 ml / kg / saat = 0.05 g / kg / dakika ) apne, hipertermi ve konvülziyon ortaya çıkabilir. Solunum desteği için hazır olunmalıdır.

Roküronyum:

Endikasyon : 1) Mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak için nöromuskuler blokaj yapma

2) Acil entubasyon

Doz : 0.8 -1.2 mg / kg ( IV )

Not : Bilinç düzeyini değiştirmez. Succinylcholine’nin kontrendike olduğu durumlarda hızlı entubasyon işlemi için alternatiftir. Blokaj süresi 30-45 dakika olup doza bağlıdır. Uygulanımında 45-60 saniye sonra entubasyon işlemi uygulanabilir. Solunum desteği gerekebilir. Hazırlıklı olunmalıdır.

Süksinilkolin:

Endikasyon : Acil entubasyon işleminde nöromuskuler blokaj için ve laringospazm tedavisinde

Doz: 1-2 mg / kg ( IV ), 4-5 mg / kg ( IM )

Not : Maliğn hipertermi hikayesi, şiddetli yanık, spinal kord hasarı, nöromuskuler hastalığı ve myopati’si olan hastalarda kullanımı kontrendikedir. Bu gibi durumlarda Rocuronium kullanımı önerilir. Solunum desteği gerekebilir. Hazırlıklı olunmalıdır. Succinylcholine kullanımına bağlı gelişebilecek bradikardi ve asistol durumlarını önlemek için öncesinde veya aynı anda Atropine 0.02 mg / kg dozunda uygulanmalıdır. IV uygulanımında 30-45 saniye, IM uygulanımından 3-5 dakika sonra entubasyon işlemi uygulanabilir. 8 yaş ve altındaki çocuklarda Succinylcholine uygulanımından sonra kardiak arrest oluşursa, hiperkalemi düşünülmeli ve derhal tedavi edilmelidir.

T iopental

Endikasyon : 1) Entubasyon işleminde Doz : 4-6 mg/kg ( IV ):

2) İntrakranial hipertansiyonun kontrolunda Doz : 1-2 mg / kg (IV) gerektiğinde tekrarlanabilir.

Not : Im uygulanımı doku nekrozuna yol açar. Yüksek dozda hipotansiyon ve apne ortaya çıkabilir. . Solunum desteği gerekebilir. Hazırlıklı olunmalıdır.