Deferoksamin

Deferoksamin

- Bölüm: İlaçlar
3327
Deferoksamin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Desferrioksamin


Farmasötik Şekiller:

Desferal®, deferoksamin, 500 mg flakon, 10 flakon kutu

Endikasyonları

Akut ve kronik demir zehirlenmesinde aşağıdaki bulgulardan herhangi birinin varlığında uygulanır:

 • Şok belirtileri
 • Bilinç değişikliği
 • İnatçı sindirim sistemi bulguları
 • Ciddi metabolik asidoz
  • Mide yıkaması yapıldıktan sonra karın grafisinde radyoopak demir parçacıklarının görülmesi
  • Serum demir düzeyinin 350 mikrogram/dL’ den yüksek olması
  • Ağız yoluyla 60 mg/ kg’dan fazla elementel demir alımı
 • Alüminyum birikiminin olduğu durumlarda da kullanılabilir, ama bu hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkiler

Alerjik reaksiyonlar, hipotansiyon, şok, baş ve boyunda kızarıklık, taşikardi, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), göz bulguları (görme keskinliği kaybı, bulanık görme, görme alanı daralması, gece körlüğü, optik nöropati), mukormikozis, yersinya enfeksiyonu, ototoksisite
Gebede akut demir zehirlenmesinde kullanımı güvenlidir.DESFERAL flakon
İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri
Deferoksamin serum demirinin yalancı düşük, demir bağlama kapasitesinin yalancı yüksek olarak ölçülmesine neden olabilir. Ayrıca alüminyumu bağlayarak atılımını sağlayabilir.

Veriliş Yolu

Ven içine 15 mg/kg/saat yavaş infüzyonla verilir. Çok ciddi zehirlenmelerde 40-50 mg/kg/saat dozuna çıkılabilir. Toplam günlük doz 6 gramdır. Zehirlenme bulguları düzelinceye ve serum demiri normal düzeye ininceye dek sürdürülür.