Nalokson Nedir?

Nalokson Nedir?

- Bölüm: İlaçlar
7722
Nalokson Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Nalokson HCl

Naloksan Farmasötik Şekilleri

 • Preperat adı: Nalokson HCl ® amp( 0.4 mg/ml)
 • Saf µ opioid resp. antagonistidir
 • Morfin, Meperidine, Fentanil kompetetif antagonistidir

Nalokson Dozu

 • Başlangıç  doz:½-1 amp veya (0.2-0.4 mg IV)  (0.1-0.2 her 1-2 /dk tekrar)
 • 2  mg’a kadar (5 ampul’e) çıkılabilir
 • Dakikalar içinde etki başlar
 • SC, İV, İM, endotrakeal verilebilir (IV yol tercih edilmeli)
 •  Oral kullanımı etkili değil
ilac flakon 04

Nalokson Edikasyonları

 • Akut opioid zehirlenmesinde Koma, solunum baskılanması ya da hipotansiyon varsa endikedir.
 • Opioid zehirlenmesinden şüphe ediliyorsa ampirik olarak verilir.
 • Klonidin, etanol, benzodiazepin ve valproik asit zehirlenmelerinde merkezi sinir sistemi ve solunum baskılanması varsa verilir.


Nalokson yan etkiler
•      Opioid bağımlılarında akut yoksunluk sendromunu kötüleştirebilir.
•      Opioid zehirlenmesinde akciğer ödemi ya da ventrikül fibrilasyonuna neden olabilir.Akciğer ödemi özellikle katekolaminler ve yüksek hacimde sıvı uygulanmış olgularda naloksonun anestezi sonrası kullanımında da görülebilir.
•      Eroinle birlikte kokain ya da amfetamin almış olan hastalarda nalokson uygulanması ajitasyon, hipertansiyon ve ventrikül aritmisi oluşur.

Nalokson Gebelikte Kullanımı

Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir. Opioid bağımlısı gebede naloksona bağlı yoksunluk sendromu erken doğumu başlatabilir.
İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri
Nalokson opioidlerin analjezik etkilerini antagonize eder.
Nalokson Doz ve Veriliş Yolu
•      İ.V yetişkinde 0,4-2 mg, çocukta 0-5 yaş arası 0,1 mg/kg, 5 yaşın üstünde en az 2 mg verildikten sonra, 2-3 dakika aralıklarla 10 mg’a kadar çıkılabilir. Opioid bağımlısı olduğundan kuşkulanılan hastalarda yoksunluk sendromu oluşabileceğinden naloksonun küçük dozları (0,05 mg) ile tedaviye başlanır.
•      Opioidlerin etkilerini geri çevirmek için gerekli olan toplam doz değişkendir. Propoksifen, difenoksilat/atropin (Lomotil®), buprenorfin, pentazosin ve fentanil zehirlenmelerinde 10-15 mg nalokson ile yanıt alınır.
•   Nalokson İnfüzyon dozu: intra venöz 0,4-0,8 mg/saat serum fizyolojik ya da % 5′ lik dekstroz içinde istenilen etki görülünceye dek (bebeklerde 0,04-0,16 mg/kg/ saat) verilir. Diğer bir yöntem hastayı uyandırmak için gerekli dozun üçte ikisinin hesaplanarak saatte bir uygulanmasıdır.
** Naloksonun etkisi 1-2 dakika içinde başlar 1-4 saat sürer, antidot etkin dozu 1-2 saatte kaybolduğundan hasta tekrar sedasyona girebilir. Uzun yarı ömürlü, yavaş salınımlı ya da paket (prezervatif ve benzeri) içinde yutulmuş opioidlerin etkilerinin geri çevrilmesinde nalokson dozlarının yinelenmesi gerekebilir.