Morfin

Morfin

- Bölüm: İlaçlar
3735
Morfin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Morfinin Kullanıldığı Durumlar;

  • Şiddetli ağrılı durumlar(yanık, travmalar, böcek ısırmalarına bağlı ağrı)
  • Göz, deri ve sindirim sistemi mukozası yanıklarına bağlı ağrı
  • Konjestif kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi
  • Akut koroner sendrom da ağrı ve anksiyetenin giderilmesi
  • Gebede kullanımının güvenliliği konusunda kesin kanıt yoktur. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.
  •  Diğer opioid analjezikler, etanol, sedatif hipnotikler ve antidepresanlar ile birlikte kullanıldığında merkezi sinir sistemini baskılayıcı etkisi artar.
  • Aminofilin, fenitoin, fenobarbital ve sodyum bikarbonat solüsyonları ile geçimsizliği olduğundan aynı enjektöre çekilmemelidir.

Uygulanışı:

İntravenöz, subkutan, im.olarak verilir. Yetişkinde ven içine 5-10 mg, deri altına ya da kas içine 10-15 mg verildikten sonra 4 saatte bir 5-20 mg dozda sürdürülür. Çocukta intravenöz, subkutan ya da kas içine 0,1-0,2 mg/kg, 2-4 saatte bir, en çok 15 mg/doz olacak biçimde verilir.