Pulmoner Emboli için Modifiye Geneva(Cenevre) Skorlaması

       Bulgu                                                                                        Puan

 • > 65 yaş …………………………………………………………………………………………… 1
 • Daha önce DVT veya pulmoner tromboemboli öyküsü……………3
 • Bir hafta içinde cerrahi veya ekstremite fraktürü öyküsü……….. 2
 • Aktif kanser varlığı……………………………………………………………………………2
 • Tek taraflı alt ekstremitede ağrı…………………………………………………….3
 • Hemoptizi …………………………………………………………………………………………2
 • Kalp hızı: 75-94/dakika…………………..3    >95/dakika……………………5
 • Bacağın palpasyonu ile ağrı ……………………………………………………….. 4

PulmonerEmboli Olasılığı:

 •  0-3 puan : Düşük olasılık :    Pulmoner emboli görülme olasılığı <% 10
 • 4-10 puan: Orta olasılık:        Pulmoner emboli görülme olasılığı: D-dimer testi negatifse, çalışmayı durdurmayı düşünün. Eğer d-dimer testi pozitif ise, BT ve USG düşünün. Eğer BT sonuçsuz ise, V / Q taramasını veya anjiyografiyi düşünün.
 • ≥11 puan : Yüksek olasılık:    PE görülme olasılığı >% 60, BT ve USG istemeyi düşünün.Görüntüleme olumsuz ise anjiyografi istemeyi değerlendirin.