Sen Söyle

Sen Söyle

- Bölüm: Kardiyak Aciller
1511
Sen Söyle için yorumlar kapalı

Yıllardır göğsü ağrıyan yetmiş yaşındaki kilodan zengin hasta acil servise başvuruyor, koroner tıkaçlar risk sınıflamasında yüksek puan alıyor. İki adım atsa tıkanan, senin isteyeceğin en uygun radyolojik tetkiki beklerken bahçede sigara içiyor.

a. Transtorasik ekokardiyografi

b. Koroner BT anjiyografi

c. Miyokard perfüzyon sintigrafisi

d. Koroner anjiyografi

e. Bu şartlar altında uygun radyolojik tetkik söz konusu değildir

lord
Anonscu
– İkircikli davranman nedeni ile hastane anons sistemi devreye giriyor ve anahtar kelimeleri atmosfere döküyor: Kalp kası, kan, radyasyon.

Henüz ayakkabı ve çanta almış takipçiden öğrenilen bilgilerle oluşturuldu

a. Transtorasik ekokardiyografi  (Genellikle uygun ancak şu an tanısal değil).
b. Koroner BT anjiyografi (Düşünülmesi sükse yaratır, koroner tıkanıklıklar için kullanıcısına başlangıç fikri verir).
c. Miyokard perfüzyon sintigrafisi (En doğru seçim. Efor testini yapamazlara, koroner anjiyografi öncesi, köprüden son çıkış. Takipçi: Doğru yanıt verdiğim için yeni ayakkabım ve çantam oldu, aciltıp.com’a teşekkür ediyorum).

cicişli
Takipçi
d. Koroner anjiyografi (Akut süreçlerde kullanılmalı, bu hastada değil).
e. Bu şartlar altında uygun radyolojik tetkik söz konusu değildir (Hastanın sigara içmesi doktorun yardım isteğini azaltıyor).