Dijital Sinir Bloğu Nasıl Yapılır

Dijital Sinir Bloğu Nasıl Yapılır

- Bölüm: Travma
1895
Dijital Sinir Bloğu Nasıl Yapılır için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Dijital Sinir Bloğu

Dijital sinir bloğu; parmaklarla ilgili cerrahi girişimlerde etkin bir anestezi yöntemidir. Dijital sinirler median ve ulnar sinirlerden orjin alır ve avuç içinin distali, volar yüz, parmak ucu ve tırnak yatağını inerve ederler. Digital sinirler dijital damarlarla birlikte seyreder.

Kullanıldığı durumlar

  • Cerrahi: Parmaklarla sınırlı cerrahi girişimler ve maniplasyonlar.
  • Diagnostik
  • Terapötik

İlaçlar

Lidokain: % 1 – 1,5 (2 – 4 ml).

Bupivakain: % 0, 25 (2 – 4 ml).

Enjeksiyon yerinde ödeme bağlı mekanik bası oluşturulmaması için maksimum lokal anestetik volümü her bir blok için 2 – 4 ml ile sınırlandırılmalıdır. El yaralanmalarında adrenalinli lokal anestezikler kullanımı önerilmesede yeni yayınlarda bu tez çürütülmeye başlanmıştır..
 

Volar ve Dorsal Dijital Sinirlerin Parmak Kökünde Dijital Sinir Bloğu Nasıl Yapılır?

10 ml lokal anestetik solüsyon içeren enjektöre tesbit edilen 25,27 veya 30 numara iğne ile parmak kökü proksimalinde ve dorsolateral yönde gidecek şekilde girilir.
digital-blok
İğne falanksın tabanını hafifçe geçene kadar posteriora doğru ilerletilir. Bu ilerleme sırasında 1 ml lokal anestetik enjekte edilir. İğne geri çekilirken 1 ml daha lokal anestezik enjekte edilir. digital-blok-2Bu devamlı enjeksiyonla dijital sinirin hem dorsal hem de volar dalları bloke edilir. Aynı teknik tam bir anestezi oluşturmak için parmağın medial ve lateral her iki yanında tekrar edilir.digital-blok-4

Dijital sinir bloğu sonrası Blok noktasının distalinde tüm parmakta analjezi oluşur.

Komplikasyonları

Dijital sinir bloğunun spesifik komplikasyonu bloktan sonra oluşan vasküler yetmezlik ve gangrendir. Bu durum dijital arter oklüzyonu ve kollateral sirkülasyon yetersizliğine bağlı olabilir. Bu komplikasyondan korunmak için:

  1. Dijital sinir blokunda efinefrin içeren solüsyonlar kullanılmamalıdır???.
  2. Enjekte edilen solüsyonun oluşturacağı mekanik basıdan korunmak için maksimum volüm 2 – 4 ml’yi geçmemelidir.
  3. En iyisi turnikeden kaçınılmasıdır. Eğer bu olası değilse uygulama en kısa sürede tutulmalıdır.
  4. Periferik dolaşım patolojisi olan hastalarda dijital bloktan kaçınılmalı veya dikkatle uygulanmalıdır.
  5. Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon olan hastalarda dijital blok kontrendikedir. Enfeksiyonun tendon kılıflarına yayılmasına neden olabilir.