Propafenon Nedir nasıl kullanılır ?

Propafenon Nedir nasıl kullanılır ?

- Bölüm: İlaçlar
4206
Propafenon Nedir nasıl kullanılır ? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Propafenon

Rytmonorm 300 Mg tablet ve  70 mg/20 ml ampül formları vardır.
Etkileri:
Clas IC antiaritmik, Nonselektif B bloker, Negatif inotrop

Propafenon Endikasyonları

  • Ventriküler fonksiyonları korunmuş atrial fibrilasyon / flatter ritminin hız kontrolü veya farmakolojik kardiyoversiyon
  • WPW + atriyal fibrilasyon / flatter
  • Ventriküler fonksiyonları korunmuş atrial fibrilasyon/flatter ritminin hız kontrolünde kullanılır.

İlaç Dozu: IV 1-2 mg/kg doz; 10 mg/dak olacak şekilde infüzyon olarak verilir.

  • Tek doz i.v. yolla 1mg/kg’dır. Yaklaşık 70 kg vücut ağırlığı için gerekli doz 1 ampuldür. IV enjeksiyon yavaş olarak 3-5 dakika içinde yapılmalıdır.
  • Kısa süreli infüzyon halinde RYTMONORM % 5 dextroz 0,5-1 mg/dakika olarak doze edilir.
  • Uzun süreli infüzyon için ortalama günlük doz 560 mg (=160 ml) yeterlidir. Düşük dozdan başlanmak istenirse 100 cc %5 Dx içine 8 amp propafenon 23 mg/ saat = 5 cc / saat olur.
  • Isı değişikliği ve konsantrasyona bağlı olarak çökeltiler oluşabileceğinden infüzyon serum fizyolojik ile hazırlanmaz !!!!

Kontrendikasyonlar:

  • Önemli negatif inotropik etkileri. yavaş uygulanmalı koroner arter hastalığı şüphesi olduğunda kaçınılmalıdır. MI geçiren hastalarda mortalite artabilir.
  • Simetidin ile alındığı takdirde Artmış plazma konsantrasyonları gelişebilir. Bu ilaçların propafenon ile alındığında Digoksin ve varfarin düzeylerini artırmak.
  • Bildirilen yan etkiler bradikardi, hipotansiyon ve gastrointestinal üzgün bulunmaktadır.